BIK – jak sprawdzić i co zrobić ze złą historią kredytową?

20 grudnia 2018

Osoby ubiegające się o kredyt weryfikowane są w bazach Biura Informacji Kredytowej. Problemy ze spłatą dotychczasowych długów mogą przekreślić szansę na kolejne zobowiązanie. Podpowiadamy, jak pobrać swój raport BIK oraz co zrobić ze złą historią kredytową.

Weryfikacja wiarygodności finansowej jest, zaraz po analizie zdolności kredytowej, kluczowym czynnikiem decydującym o możliwości zaciągnięcia kolejnego zobowiązania. Dla banku ważne są nie tylko osiągane przez kredytobiorcę dochody oraz ponoszone cyklicznie koszty. Równie istotne jest, jak wnioskodawca radził sobie ze spłatą dotychczasowych kredytów i pożyczek. Osoby o wątpliwej rzetelności płatniczej muszą liczyć się z negatywną decyzją banku lub zaostrzeniem warunków finansowania. Dlatego przed złożeniem wniosku kredytowego warto samodzielnie zweryfikować swoją historię w BIK.

ZAŁÓŻ KONTO W BIK I POBIERZ RAPORT

Jak BIK pozyskuje informacje?

Za każdym razem kiedy zaciągamy kredyt, banki zobowiązane są do przekazywania odpowiednich informacji do Biura Informacji Kredytowej. Ten sam mechanizm działa także w przypadku SKOKów i niektórych firm pożyczkowych. Do rejestru trafiają więc wszystkie zobowiązania zaciągnięte przez klienta w wymienionych instytucjach finansowych. Zaliczamy do nich m.in. kredyt gotówkowy, odnawialny, ratalny, debet w koncie, limit karty kredytowej oraz pożyczki udzielane przez wybrane instytucje pozabankowe.

BIK przetwarza także dane osobowe dłużników oraz informacje dotyczące ich pozostałych zobowiązań – spłaconych i aktywnych. Dane aktualizowane są przynajmniej raz w tygodniu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że poręczyciele kredytów również trafiają do rejestrów BIK, gdyż w razie niewypłacalności głównego kredytobiorcy przejmują oni ciężar spłaty zobowiązania.

W jaki sposób powstaje historia kredytowa?  

Historia kredytowa zaczyna tworzyć się wraz z zaciągnięciem pierwszego zobowiązania w instytucji współpracującej z BIK. Od tego momentu system zaczyna rejestrować, jak dłużnik radzi sobie ze spłatą swoich kredytów i pożyczek. W przypadku obsługi zobowiązań zgodnie z ustalonym harmonogramem kredytobiorca “buduje” pozytywną historię kredytową. Dzięki niej zyskuje z czasem miano rzetelnego płatnika, co może przełożyć się na wymierne korzyści np. atrakcyjniejsze warunki cenowe kolejnych zobowiązań.  

Oczywiście jest także druga strona medalu. Osoby dopuszczające się rażących i regularnych opóźnień w spłacie zobowiązań sukcesywnie pogarszają swoją historię kredytową, przez co w oczach banków i firm pożyczkowych jawią się jako niegodni zaufania partnerzy. Żeby było jasne – hurtowe uregulowanie przeterminowanych długów, tuż przed złożeniem wniosku kredytowego, nie jest rozwiązaniem problemu.

Jeśli opóźnienia w spłacie przekraczają 60 dni oraz upłynęło 30 dni od poinformowania klienta przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania tych informacji, to negatywne dane będą widoczne w rejestrach przez 5 lat od spłaty pechowego kredytu. Nawet jeśli klient nie wyrazi na to zgody.

ZAŁÓŻ KONTO W BIK I POBIERZ RAPORT

Nic nie zdziałasz bez konta w serwisie BIK

W pierwszej kolejności wymagane jest założenie konta w Biurze Informacji Kredytowej. Można zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy z nich jest całkowicie zdalny, ale może nie spodobać się osobom, które niechętnie udostępniają kopie swoich dokumentów. Metoda ta polega na odwiedzeniu serwisu BIK i przekazaniu formularza elektronicznego uzupełnionego o:

  • numer dowodu osobistego i PESEL,
  • skan dokumentu tożsamości,
  • dane teleadresowe,
  • przelew identyfikacyjny na kwotę 1 zł.

Druga metoda jest bardziej czasochłonna. Tutaj również należy wypełnić formularz elektroniczny, ale niewymagany jest przelew identyfikacyjny ani skan dokumentu tożsamości. Kod do rejestracji w serwisie wysyłany jest listem poleconym, a weryfikacja tożsamości przeprowadzana jest przez pracownika poczty. Należy mieć jednak na uwadze, że dostarczenie przesyłki trwać może nawet kilkanaście dni.

Jak pobrać swój raport BIK?

Jeśli posiadamy już aktywne konto w serwisie BIK, bez przeszkód możemy pobrać raport zawierający naszą historię kredytową oraz ocenę punktową tzw. scoring. Zakres oceny mieści się w przedziale od 1 do 100 punktów. Pobranie pojedynczego raportu BIK wycenione zostało na 39 złotych. Osoby czujące potrzebę częstszej weryfikacji swojej dyscypliny płatniczej, skorzystać mogą z pakietu zawierającego 12 raportów oraz szereg usług dodatkowych, jak alerty czy wskaźnik BIK. Usługa ta wyceniona została na 99 złotych rocznie.

Wraz z wejściem w życie przepisów RODO zniknęła możliwość pobierania bezpłatnej informacji ustawowej. Nie jest jednak tak źle, jak mogłoby się wydawać. Aktualnie darmowy raport dostępny jest pod nazwą “kopia danych” i można zamówić go raz na sześć miesięcy, korzystając z jednego z poniższych sposobów:

  • składając wniosek osobiście Centrum Obsługi Klientów BIK,
  • przesyłając wniosek pocztą,
  • przesyłając wniosek poprzez konto na Portalu BIK.

Co zrobić ze złą historią kredytową?

Wspominaliśmy wcześniej, że w przypadku opóźnień w spłacie przekraczających 60 dni, które nie zostały uregulowane w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania do zapłaty, musimy liczyć się z konsekwencją przetwarzania negatywnych dla nas informacji przez 5 lat od spłaty feralnego kredytu.

Sytuacja ta może ograniczyć nam dostęp do finansowania zewnętrznego lub odczuwalnie zwiększyć jego koszt. Jedynym wyjściem z sytuacji jest rozsądek w zaciąganiu kolejnych zobowiązań. Zwiększy to szansę na spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem, co pozytywnie wpłynie na naszą wiarygodność płatniczą w oczach instytucji finansowych.

ZAŁÓŻ KONTO W BIK I POBIERZ RAPORT