Co to jest linia kredytowa?

12 listopada 2020

Na rynku funkcjonuje kilka produktów kredytowych umożliwiających szybki dostęp do pieniędzy, gdy znajdziemy się w kłopotach finansowych. Jednym z nich jest linia kredytowa, zwana też limitem odnawialnym, często mylona z debetem w koncie. Spójrzmy, co je różni a co łączy i w jakich sytuacjach korzystniejsza jest linia kredytowa.

 

Załatwienie wszelkich formalności związanych z zaciągnięciem „tradycyjnego” kredytu zawsze zajmuje nieco czasu. W sytuacji, gdy pieniądze potrzebne są natychmiast, można pomyśleć o „chwilówce”, ale pożyczki tego typu udzielane są na niewielkie kwoty i na dodatek na krótki czas. 

 

Alternatywą jest karta kredytowa, debet w koncie lub linia kredytowa, czyli produkty, przy których wszelkie formalności załatwiane są na początku korzystania z nich, a potem mamy swobodę dysponowania pieniędzmi kredytodawcy w określonym przez niego zakresie.

 

Doskonale znana karta kredytowa

Mechanizm działania karty kredytowej wszyscy znamy doskonale: po zbadaniu stanu naszych finansów bank przyznaje nam określony limit, do którego możemy się zadłużać. Naszym obowiązkiem jest oddanie pieniędzy w określonym czasie i jeśli to zrobimy, nie poniesiemy żadnych kosztów. Niezrealizowanie tego warunku sprawi, że zostaną nam naliczone odsetki od dnia dokonania transakcji. 

 

Możliwe też jest spłacenie tylko części długu (od pozostałej kwoty bank będzie pobierał odsetki) czy wypłacanie gotówki z bankomatu lub dokonywanie przelewów z rachunku karty na konto osobiste (wówczas nie obowiązuje okres bezodsetkowy).

 

Debet w koncie a linia kredytowa

Szybki dostęp do pieniędzy zapewniają też debet w koncie i linia kredytowa. Oba produkty związane są rachunkiem płatniczym klienta i przyznawane są na określony czas, po którym są na ogół automatycznie odnawiane.

 

Debet w koncie pozwala na zadłużenie się do określonego limitu, przeważnie maksymalnie do wysokości miesięcznych dochodów klienta. Obowiązuje zasada, że każde zasilenie konta zmniejsza kwotę długu, przy czym wyzerowanie debetu musi (najczęściej) wystąpić w ciągu 30 dni od sięgnięcia po środki. Za czas korzystania z pożyczonych pieniędzy bank nalicza odsetki.

 

Linia kredytowa, zwana też kredytem odnawialnym, funkcjonuje na bardzo podobnych zasadach. Ze względu na to, że jej przyznanie jest poprzedzone badaniem zdolności kredytowej klienta, może opiewać na kwoty przekraczające nawet 100 tys. zł.

 

Istotne różnice

Najważniejsze różnice to: pieniądze przyznane w ramach linii kredytowej są dopisywane do stanu środków na rachunku klienta i brak obowiązku zerowania salda w określonych przedziałach czasu. Często nie jest to konieczne nawet na koniec okresu, na który została zawarta umowa kredytu odnawialnego, np. po roku. Jeśli kredytobiorca zapewnia regularne wpływy, nie przekracza dopuszczalnego zadłużenia, to współpraca jest przedłużana automatycznie. 

 

W sytuacji, gdy te warunki nie są spełniane, bank może wymagać, by saldo zostało wyprowadzone na plus, by była możliwość pobrania prowizji ze środków klienta.

 

Inne są też koszty korzystania z tych produktów. Debet w koncie przeważnie przyznawany jest bezpłatnie. Natomiast w przypadku kredytu odnawialnego opłata uzależniona jest od jego wysokości, niekiedy określana jest jako stała kwota plus procent przyznanego limitu zadłużenia.

 

Linia kredytowa dla osób indywidualnych i przedsiębiorców

Linia kredytowa dostępna jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i klientów firmowych. Zasady jej przyznawania i opłaty są przeważnie bardzo podobne. Różnica dotyczy natomiast wysokości limitu zadłużenia, które może być znacznie wyższe w przypadku przedsiębiorców.

 

Decydujące znaczenie ma oczywiście decyzja banku, który patrzy na wyniki finansowe firmy, historię jej rachunku, ocenia specyfikę branży, w której działa. Bez względu na wysokość przyznanej linii kredytowej, jest ona doskonałym sposobem na poprawę płynności finansowej firmy, można z niej korzystać na dowolny cel i, gdy tylko jest taka potrzeba.

 

Warto wiedzieć, że jeśli linia kredytowa związana jest z rachunkiem firmowym, to opłaty związane z korzystaniem z niej można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności.

 

Rozwiązania pozabankowe

Linię kredytową można znaleźć także w ofercie instytucji pozabankowych i firm pożyczkowych. Jako, że tego typu podmioty nie mogą prowadzić rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, pieniądze są przekazywane na wskazane przez klienta bankowe i można z nich swobodnie korzystać przez określony czas (na ogół kilka miesięcy) po czym trzeba oddać pieniądze wraz z odsetkami.

 

Uzyskanie pozabankowej linii kredytowej wiąże się z mniejszą ilością formalności, niższymi wymaganiami w zakresie zdolności kredytowej niż w przypadku starania się o ten produkt w banku, ale korzystanie z niej jest niestety droższe. Po prostu kredytodawca musi sobie zrekompensować zwiększone ryzyko kredytowe.

 

Koszty korzystania z linii kredytowej

Opłaty związane z linią kredytową można podzielić na dwie grupy. Pierwsza dotyczy rozpatrzenia wniosku o kredyt odnawialny i jego przedłużenia po okresie, na jaki została zawarta umowa. Wysokość prowizji z tego tytułu wyrażana jest przeważnie jako procent wysokości przyznanego limitu kredytowego.

 

Druga grupa opłat, to odsetki od wykorzystanej kwoty, które są naliczane od faktycznego zadłużenia. Bywa, że bank pobiera także prowizję „za gotowość’, czyli za oddanie środków do dyspozycji klienta, nawet jeśli z nich nie skorzysta.

 

Przydatne, ale dość niebezpieczne rozwiązanie

Możliwość swobodnego i wielokrotnego korzystania z pieniędzy w ramach przyznanego limitu, to największa zaleta kredytu odnawialnego. Formalności załatwiane są tylko raz, nie trzeba co i rusz podpisywać nowej umowy kredytowej.

Linia kredytowa jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, które zapewnia płynność finansową. Natomiast dla osób indywidualnych wiąże się z pokusą nieustannego życia na kredyt. Nie rodzi to żadnych problemów do momentu komplikacji życiowych, np. utraty pracy, choroby, których konsekwencją będzie brak dochodów, a kredytodawca upomni się o swoje pieniądze.