Co zrobić by szybciej otrzymać zgodę kredytową?

16 listopada 2018

Okres dzielący złożenie wniosku kredytowego od wpływu środków finansowych na rachunek może powodować irytację kredytobiorcy. Warto jednak pamiętać, że wnioskodawca ma wpływ na czas rozpatrywania wniosku przez bank. Przedstawiamy kilka rad, pozwalających przyspieszyć decyzję kredytową.

 

Dobrze wiedzieć, że osoby starające się o zaciągnięcie kredytu mają duży wpływ na szybkość procesu związanego z akceptacją złożonego wniosku. W przypadku większości kredytów gotówkowych i ratalnych problem oczekiwania na decyzję występuje rzadko, gdyż wydawana ona jest najczęściej w czasie od kilku do kilkunastu minut.

Sytuacja komplikuje się, kiedy zamierzamy zaciągnąć kredyt hipoteczny. Zgodnie z obowiązującym prawem bank ma 21 dni na podjęcie decyzji. Czas ten jednak liczony jest od momentu złożenia kompletu dokumentów, co w praktyce oznaczać może wyraźne wydłużenie tego okresu. Podpowiadamy zatem co zrobić, aby zwiększyć szanse na szybkie i bezproblemowe przeprocesowanie złożonego wniosku kredytowego.

Jak oceniają nas banki?

Pierwszym krokiem na drodze do zaciągnięcia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wspomnianym już kompletem wymaganych dokumentów. O ile w przypadku kredytów konsumpcyjnych ich lista jest krótka, o tyle w przypadku kredytów hipotecznych wymagania w tym zakresie są znacznie większe. Bank ocenia nie tylko bieżącą i perspektywiczną zdolność wnioskodawcy do obsługi zadłużenia, ale skupia się także na dokładnej weryfikacji kredytowanej nieruchomości, która stanowi główne zabezpieczenie spłaty zobowiązania.

Po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów, wniosek wpada w tryby analizy ryzyka, gdzie weryfikowana jest m.in. sytuacja finansowa kredytobiorcy, jego dotychczasowa dyscyplina płatnicza czy jakość proponowanych zabezpieczeń. Po weryfikacji danych następuje akceptacją lub odrzucenie wniosku. W przypadku decyzji pozytywnej bank ustala warunki cenowe, które przedstawiane są do akceptacji klienta. Ocena wniosku na wysokokwotowy kredyt o wieloletnim horyzoncie nie jest podejmowana z dnia na dzień.

Z punktu widzenia banku wydaje się to zrozumiałe. Warto wyobrazić sobie dwa suwaki. Jeden to czas potrzebny na analizę wniosku, drugi to ryzyko, jakie dla banku rodzi udzielenie kredytu. Skracając czas na wydanie decyzji automatycznie zwiększa się niebezpieczeństwo błędnej decyzji.

Określ parametry brzegowe i rodzaj planowanego kredytu

Pierwszą kwestią jest dobór właściwego rozwiązania do bieżących potrzeb. Planując sfinansować wakacyjny wyjazd czy kurs językowy warto zainteresować się kredytem gotówkowym. Zakup pojazdu może być wsparty kredytem samochodowym lub jego gotówkowym odpowiednikiem. Z kolei zakup nieruchomości lub poważniejszy remont powinien zostać sfinansowany kredytem hipotecznym.

Kiedy wiemy już, które z rozwiązań pasuje do naszych bieżących potrzeb, należy oszacować oczekiwaną kwotę oraz zastanowić się w jakim okresie możemy spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Warto przy tym dokonać przeglądu swojej sytuacji finansowej pamiętając, że np. skorzystanie z kredytu hipotecznego wymaga posiadania min. 20% wkładu własnego. Oznacza to, że zakup nieruchomości o wartości 300 000 zł wiąże się z koniecznością wpłaty przynajmniej 60 000 zł z kieszeni kredytobiorcy.

Po oszacowaniu naszych potrzeb i możliwości można zabrać się za kompletowanie dokumentów i wypełnienie wniosku.  W przypadku wyboru rozwiązania niedopasowanego do naszych potrzeb, bank zwykle zasugeruje inne opcje, co niestety wydłuży czas na przeprocesowanie wniosku.

Przygotuj wymagane dokumenty i poprawnie wypełnij wniosek

Bardzo ważną kwestią jest poprawne wypełnienie wniosku. W przypadku kredytów gotówkowych formularze zostały uproszczone do minimum, więc ich uzupełnienie nie nastręcza większych problemów. Wniosek o kredyt hipoteczny jest bardziej obszerny i wymaga przedstawienia szczegółowych danych. Wszystkie wątpliwości warto na bieżąco konsultować z doradcą bankowym, który wyjaśni, jak wypełnić konkretne pola. Dobrze jest sprawdzić także takie drobnostki, jak podpis na każdej stronie, gdyż jego brak i konieczność późniejszego  uzupełnienia może sprawić, że wniosek trafi z powrotem na początek kolejki.

Wniosek musi być uzupełniony o wymagane zaświadczenia i dokumenty, potwierdzające prawdziwość przedstawionych w nim informacji. Każdy z banków, w których staramy się o kredyt, może kierować się inną polityką w tej kwestii, dlatego warto wcześniej sprawdzić, jakie są oczekiwania każdej z instytucji. W przypadku kredytów konsumpcyjnych, oprócz wniosku, wymagane jest zazwyczaj zaświadczenie o dochodach. Kredyty hipoteczne to konieczność dodatkowego przedłożenia dokumentów dotyczących nieruchomości. Każdorazowo należy przedstawić także ważny i nieuszkodzony dowód tożsamości.

Zweryfikuj wstępnie swoją zdolność kredytową

Przed złożeniem wniosku kredytowego warto pokusić się o samodzielne zbadanie swojej zdolności kredytowej. Oczywiście wynik takiej oceny będzie miał charakter czysto orientacyjny, ale zapewnia on lepsze spojrzenie na własną sytuację finansową, co może znacznie przyspieszyć ewentualne negocjacje z bankiem. Zadanie to ułatwić mogą dostępne w sieci kalkulatory zdolności kredytowej. Narzędzia te oferowane są zarówno przez banki, jak i przez niezależne serwisy finansowe. Pomocny może być także niezwiązany z bankiem doradca kredytowy, którego doświadczenie pozwoli na dokładniejszą ocenę naszej sytuacji finansowej.

Sprawdź historię w BIK i spłać niepotrzebne zobowiązania

Banki, oceniając zdolność kredytową, biorą pod uwagę także koszty utrzymania gospodarstwa domowego oraz obciążenia wynikające z obsługi bieżących zobowiązań, jak kredyty, karty kredytowe czy debety w rachunkach. Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić swoją historię kredytową w BIK (raz na pół roku raport można pobrać bezpłatnie) i spłacić kredyty z których nie korzystamy lub których pozostała do uregulowania kwota jest niewielka. Mniejsza suma zobowiązań powinna przełożyć się na lepszy wynik zdolności kredytowej. Przy okazji niższa kwota bieżących obciążeń może spowodować, że bank krócej zwlekać będzie z podjęciem ostatecznej decyzji.

Zadbaj o awaryjnego poręczyciela lub inne zabezpieczenie kredytu

Niewykluczone, że wbrew osobistym szacunkom i przewidywaniom, bank odrzuci nasz wniosek kredytowy. Zgodnie z wewnętrznymi procedurami banku może okazać się, że jako kredytobiorca nie wpisujemy się w przyjętą politykę ryzyka. Czasami od decyzji pozytywnej dzieli kredytobiorcę cienka linia np. zwiększenie miesięcznych dochodów o 400 zł. Wyjściem z takiej sytuacji może być przedstawienie poręczyciela lub osoby trzeciej wchodzącej w rolę współkredytobiorcy. Warto rozeznać się przed złożeniem wniosku, czy możemy liczyć na tego typu wsparcie ze strony bliskich.