Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy?

30 grudnia 2021

W dzisiejszych czasach wiele osób mierzy się z różnego rodzaju problemami na co dzień, w co bez wątpienia wliczają się trudności finansowe. Nagłe, zwiększone wydatki przy braku wystarczających oszczędności sprawiają, że konieczne może być zaciągnięcie kredytu gotówkowego. Choć pozornie może wydawać się, że bardzo łatwo jest go otrzymać, trzeba wcześniej spełnić kilka warunków. Warto zatem znać owe warunki decydujące o przyznaniu kredytu gotówkowego bądź odrzuceniu wniosku przez bank.

Jakie warunki są brane pod uwagę przy wnioskowaniu o kredyt gotówkowy?

Przede wszystkim należy wiedzieć, czym tak naprawdę jest to kredyt gotówkowy. Zgodnie z definicją obowiązującą w nomenklaturze finansowej kredyt gotówkowy to nic innego jak rodzaj zobowiązania zaciąganego przez wybrany podmiot np. osobę fizyczną wobec banku na dowolny cel. Podstawowym czynnikiem, który jest kluczowy przy wydawaniu decyzji kredytowej jest ocena zdolności kredytowej danego klienta.

Zdolność kredytowa to z kolei pojęcie używane w bankowości do stwierdzenia czy wybrany potencjalny kredytobiorca jest w stanie spłacać swoje zobowiązanie w ratach wraz z odsetkami we wcześniej uzgodnionym z bankiem terminie. Dzięki tego typu rzetelnej ocenie bank ma klarowny obraz stanu finansów klienta oraz wie jaką kwotę, oraz na jak długi okres może pożyczyć wybranej osobie lub podmiotowi, aby zminimalizować ryzyko na przykład niewypłacalności danego klienta.

Do kryteriów, które wpływają na ocenę zdolności kredytowej zaliczają się:

  • wysokość dochodów danego klienta – mowa tutaj o wszystkich dochodach netto, jakie wybrany klient uzyskuje w wybranym okresie (najczęściej miesięcznie);

  • koszty życia, które mają charakter stały i miesięczny – chodzi tutaj np. o miesięczne rachunki za czynsz, prąd, gaz, opłaty za edukację lub innego rodzaju usługi, które mają charakter trwały;

  • ciążące na wybranym kliencie zadłużenie – kolejnym czynnikiem jest sprawdzenie w systemie Biura Informacji Kredytowej czy dany klient nie posiada już kredytów w innych bankach, a jeśli tak to, w jakiej wysokości i czy regularnie je spłaca;

  • dodatkowe cechy wpływające na zdolność kredytową – mowa tutaj o wieku, stanie cywilnym, wykształceniu, obecnej pracy, czy też perspektyw zarobkowania danego klienta lub liczba posiadanych dzieci;

  • historia kredytowa – są to dane archiwalne, które pokazują wysokość zaciągniętych pożyczek i kredytów przez wybranego klienta oraz to czy ten regularnie je spłacał do końca ich okresu obowiązywania (zobacz: BIK – jak sprawdzić i co zrobić ze złą historią kredytową?).

To właśnie na podstawie powyższych kryteriów bank ocenie oraz podejmuje decyzję czy w ogóle (a jeśli tak to na, jak długo i w jakiej wysokości) może udzielić kredytu wybranemu podmiotowi. Dzięki temu wybrana instytucja finansowa może się zabezpieczyć przed kredytobiorcami, którzy nie spłacają swoich długów lub którzy ze względu np. na wiek, lub stan zdrowia nie będą w stanie regulować swoich zobowiązań.

Jakiej wysokości kredyt można uzyskać?

Niekiedy w wynikach wyszukiwarki Google można natrafić na często wpisywane frazy odnośnie do wysokości przyznanego kredytu jak „ile kredytu mogę dostać” czy też „maksymalna kwota kredytu”. Oczywiście bazowym czynnikiem jest pozytywna ocena zdolności kredytowej, która sprawia, że wniosek kredytowy może być dalej procedowany i rozpatrzony przez bank na korzyść klienta.

Po pozytywnym przejściu weryfikacji w systemie bankowym zwraca się on do klienta z pytaniem, jak dużą kwotę chce on pożyczyć oraz jaki okres spłaty należy przyjąć.

Warto tutaj wspomnieć o tym, iż jeszcze jakiś czas temu banki stosowały się do rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Wedle jej zapisów każdy bank wyliczał dla siebie wskaźnik zadłużenia (aktualnego bądź aktualnego wraz z przyszłym do obecnych dochodów netto). Dzięki temu powstawał stosunek mierzony w procentach, który zakładał, że:

  1. Bank może udzielić kredytu w danej wysokości osobie zarabiającej poniżej średniej krajowej w wybranym roku kalendarzowym, jeżeli wskaźnik wynosił mniej niż 50%;

  2. Bank może udzielić kredytu w danej wysokości osobie zarabiającej powyżej średniej krajowej w wybranym roku kalendarzowym, jeżeli wskaźnik wynosił mniej niż 65%.

Obecnie jednak banki zdecydowały się na odejście od tej koncepcji. Każda instytucja finansowa zatem ustala swoje własne warunki, na podstawie których może udzielić kredytu gotówkowego wybranej osobie na adekwatny do jego potrzeb i możliwości finansowych okres. Jedyną niezmienną kwestią jest pozytywna ocena zdolności kredytowej danego klienta – bez niej żaden bank nie udzieli kredytu gotówkowego danemu klientowi w dowolnej wysokości.

Dlatego też starając się o kredyt, banki przeprowadzają analizę zdolności kredytowej, po czym po jej pozytywnym przejściu ustalają wysokość kredytu, jaka jest w danej chwili potrzebna wybranemu klientowi. Ciekawostką jest jednak fakt, że Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada obowiązek udzielenia kredytu gotówkowego każdemu klientowi w maksymalnej wysokości 255.550 PLN. Warto również dodać, że banki najczęściej decydują się na maksymalną kwotę w przedziale między 150.000 a 220.000 PLN na maksymalny okres kredytowania 10-12 lat

Na jak duży kredyt warto się zdecydować?

Na takie pytanie ile mogę wziąć kredytu, każdy powinien odpowiedzieć sobie samemu lub w porozumieniu z wybraną instytucją finansową czy też niezależnym ekspertem. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu gotówkowego warto przede wszystkim zrobić rozeznanie w swoich aktualnych stałych wydatkach na utrzymanie oraz obecnie spłacanych zobowiązaniach. Głównym czynnikiem jednak powinny być tutaj stałe miesięczne zarobki – im wyższe, tym większą kwotę kredytu można uzyskać.

Zanim jednak decyzja zostanie zaakceptowana a kredyt przyznany warto obliczyć, czy wybrany kredyt gotówkowy nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla domowego budżetu danego gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa. Ogólną, lecz nigdzie niepotwierdzoną prawnie zasadą jest to, że wysokość spłacanych rat od kredytów i pożyczek (nie wliczając w to stałych kosztów utrzymania) nie powinna przekraczać 40% dochodów netto. Oznacza to, że jeśli wybrana osoba chce zaciągnąć kredyt w danej wysokości powinna podsumować swoje wszystkie zobowiązania i podzielić je przez miesięczne dochody netto. W przypadku gdy ten procent jest wyższy warto zastanowić się nad zmniejszeniem kwoty kredytu lub rozłożeniem jej na dłuższy okres spłaty.