Jak obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu? Wzór i najważniejsze informacje

30 grudnia 2021

Zgodnie z prawem – ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe, ale w niektórych przypadkach bez niego w ogóle nie będzie możliwe zaciągnięcie zobowiązania. Szczególnie jeśli chodzi o wysokie kwoty. Wiele osób z dużą rezerwą podchodzi do ubezpieczenia kredytu i uważa je za dodatkowy, zbędny wydatek. Jak to wygląda w praktyce? Kiedy można liczyć na zwrot? Jak obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu? Na te i inne pytania odpowiedzi można znaleźć w poniższym tekście.

Jakie korzyści płyną z ubezpieczenia kredytu?

Podstawowym założeniem ubezpieczenia kredytu jest zabezpieczenie interesów obydwu stron umowy. W przypadku, gdy kredytobiorca nie będzie spłacał swojego zadłużenia, to część, a nawet całość pokryje właśnie ubezpieczenie. Dla banku jest to doskonały sposób na zminimalizowanie ewentualnych strat. Natomiast klient, który z jakichkolwiek przyczyn nie może regulować swoich zobowiązań, nie musi się martwić, że zaraz do jego drzwi zapuka komornik.
Koniecznie trzeba zaznaczyć, że kluczową kwestią jest to, że kredytobiorca musi mieć realny powód do tego, żeby nie spłacać kredytu, by ubezpieczyciel pokrył jego koszty. Rezygnacja ze spłaty rat bez żadnego argumentu nie będzie podstawą do wypłacenia ubezpieczenia.

Czy możliwa jest rezygnacja z ubezpieczenia kredytu?

Jeżeli umowa kredytowa i ubezpieczeniowa zostały podpisane, mogłoby się wydawać, że nic nie da się już z tym zrobić. Nic bardziej mylnego. Klient, który uzna, że nie chce nadal opłacać ubezpieczenia i ponosić dodatkowych kosztów, może zrezygnować z niego w każdej chwili. Niemniej jednak powinien przemyśleć, czy dla niego będzie to korzystna decyzja.
Ubezpieczenie kredytu regulowane jest przez kodeks cywilny.

Zgodnie z artykułem 813 § 1 Składka liczona jest tylko wtedy, kiedy ubezpieczyciel może ponosić odpowiedzialność za kredyt. W przypadku, gdy termin umowy wygaśnie, przed czasem, to klientowi należy się wypłata środków za niewykorzystany okres ochrony.

Tak naprawdę bez znaczenia jest to dlaczego kredytobiorca chce zrezygnować z ubezpieczenia. Nie musi podawać przyczyny, przez którą chce rozwiązać umowę. Wypowiedzenie należy złożyć w banku, w którym został zaciągnięty kredyt.

Jak obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu?

Wysokość zwrotu ubezpieczenia kredytu zależne jest od tego, w jakim czasie zostanie złożone wypowiedzenie. Im dłużej umowa będzie trwała, tym składka należna klientowi będzie niższa. Niezbyt opłacalna jest więc rezygnacja z ubezpieczenia pod sam koniec umowy.
Jeżeli klient w ciągu 30 dni od zawarcia umowy postanowił z niej zrezygnować, to otrzyma całą uiszczoną składkę.

Natomiast kiedy minie umowny miesiąc, to zwrot będzie obowiązywał tylko część składki, która będzie równowartością niewykorzystanej ochrony. Niestety nie ma stałego wzoru, dzięki któremu będzie można obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu. O ile łatwe jest w przypadku rezygnacji w pierwszych 30 dniach od podpisania umowy, to znacznie trudniej określić wysokość składki należnej klientowi po tym okresie.

Najważniejsze informacje, które należy wziąć pod uwagę to:

 • Wysokość jednorazowej składki.
 • Ile czasu minęło od podpisania umowy.
 • Jak długo miało jeszcze obowiązywać ubezpieczenie.

W niektórych przypadkach istotna jest też ilość rat kredytu, które pozostały do spłaty oraz na ile rat wstępnie miał być rozłożony. Informację o tym, jak obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu każdy klient może znaleźć Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dołączonych do umowy.

Ile się czeka na zwrot ubezpieczenia kredytu?

Warto zaznaczyć, że kredytobiorca może na dwa sposoby uzyskać zwrot ubezpieczenia kredytu. Pierwszym z nich jest po prostu przelew składki na konto bankowe. Natomiast drugi polega na tym, że zwrot pokryje ratę (lub kilka) zadłużenia. To którą formę zwrotu wybierze klient, ma wpływ na to, ile będzie czekać na zwrot ubezpieczenia kredytu.

Z reguły krócej trwa spłata zadłużenia niż przelew na konto. Co więcej, ważny jest także okres wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Im będzie krótszy, tym szybciej klient może odzyskać należną mu składkę. Również te informacje powinny być zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Najczęściej jednak czas oczekiwania na zwrot składki nie przekracza 30 dni.

Wzór zwrotu ubezpieczenia kredytu – czy można skorzystać z gotowego rozwiązania?

Wniosek o zwrot kredytu ubezpieczenia powinien zawierać wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą zweryfikować klienta i pozytywnie rozpatrzyć sprawę. Należą do nich:

 • Imię i nazwisko wnioskodawcy.
 • Odpowiedni tytuł: odstąpienie lub wypowiedzenie ubezpieczenia.
 • Miejsce zamieszkania.
 • Numer PESEL.
 • Numer umowy ubezpieczenia.
 • Wskazanie metody wypłaty składki. W przypadku zwrotu na konto należy podać jego numer.
 • Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu.
 • Data sporządzenia dokumentu.
 • Podpis wnioskodawcy.

W internecie można znaleźć gotowe wzory zwrotu ubezpieczenia kredytu i jak najbardziej można się nimi posiłkować. Jednak do umowy ubezpieczeniowej powinien być dołączony formularz, który wystarczy wypełnić.

Z czym związana jest rezygnacja z ubezpieczenia kredytu?

Wiele banków chcąc nakłonić klientów do skorzystania z ubezpieczenia, decyduje się na zaoferowanie kredytu na specjalnych warunkach. Najczęściej są to niższe odsetki, więc także raty. W przypadku, gdy kredytobiorca zrezygnuje z ubezpieczenia, musi mieć na uwadze, że najprawdopodobniej zmianom ulegnie cały harmonogram spłaty i raty będą wyższe.

Przed złożeniem wniosku powinien się zastanowić, przeczytać dokładnie umowę i sprawdzić, która opcja będzie dla niego korzystniejsza. Być może zwiększona rata będzie bardziej opłacalna niż ponoszenie dodatkowych kosztów z tytułu ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli kredytobiorca nagle straci płynność finansową i nie będzie mógł spłacać swoich zobowiązań, to nie będzie miał żadnej ochrony i zmuszony będzie zmierzyć się z konsekwencjami własnych decyzji.