Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać kredyt gotówkowy?

11 października 2019

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego zazwyczaj nie wiąże się z koniecznością spełnienia skomplikowanych warunków. Nie oznacza to jednak, że kredytobiorca otrzyma finansowanie od ręki. Sprawdzamy, jakie formalności towarzyszą wnioskowaniu o ten typ zobowiązania.

 

Kredyty gotówkowe należą do najbardziej popularnych rozwiązań po jakie sięgają Polacy poszukujący finansowego wsparcia. W 2018 roku banki i SKOKi udzieliły 7,4 mln kredytów konsumpcyjnych z czego 3,9 mln stanowiły kredyty gotówkowe (Kredyt Trendy). Duże zainteresowanie rozwiązaniami tego typu wynika z ich dużej dostępności oraz z uproszczonych procedur. Planując zaciągnięcie kredytu gotówkowego warto wiedzieć czego może oczekiwać od nas bank. 

 

O wszystkim decyduje zdolność kredytowa 

Przed podjęciem działań związanych z zaciągnięciem kredytu gotówkowego, warto zadać sobie pytanie – czy faktycznie stać mnie na spłatę kolejnego zobowiązania? Jest to o tyle istotne, gdyż wnioskując o kredyt gotówkowy, bank przeprowadzi gruntowną weryfikację naszej sytuacji ekonomicznej i z pewnością dostrzeże znamiona potencjalnych kłopotów finansowych. Jeśli zatem borykamy się ze spłatą dotychczasowych zobowiązań, czy utratą dochodów, to należy liczyć się z faktem, że nasz wniosek zostanie odrzucony przez kredytodawcę.

 

Duża konkurencja w obszarze kredytów gotówkowych powoduje, że banki prześcigają się upraszczaniu swoich procedur. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy musieli przedstawiać żadnych dokumentów. Wnioskując o kredyt gotówkowy najczęściej niezbędny jest:

  • dokument potwierdzający naszą tożsamość,
  • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające osiągane dochody.

 

Zdarza się, że bank ułatwia sprawę potencjalnemu kredytobiorcy i potwierdza dochody na podstawie wyciągu z konta bankowego za okres kilku (zazwyczaj trzech) miesięcy. Emeryci lub renciści będą poproszeni o przedstawienie ostatniego odcinka renty lub emerytury. Dochody kredytobiorcy są fundamentem oceny zdolności kredytowej i pozwalają ocenić, czy generuje on nadwyżki finansowe pozwalające na pokrycie potencjalnej raty. 

 

Zadbaj o terminową spłatę dotychczasowych zobowiązań

Ocena kredytobiorcy nie opiera się wyłącznie na weryfikacji jego comiesięcznych dochodów i cyklicznych kosztów związanych np. z utrzymaniem gospodarstwa domowego. Dla banków bardzo istotną informacją jest dyscyplina płatnicza wnioskodawcy. W tym celu weryfikowane są rejestry Biura Informacji Kredytowej (BIK). Dzięki nim bank może ocenić, jak potencjalny kredytobiorca radził sobie ze spłatą dotychczasowych  kredytów i pożyczek. Jeśli pojawiały się regularne i długie opóźnienia przekłada się to zazwyczaj na odmowę udzielenia finansowania lub zaostrzenie jego warunków np. podwyższone oprocentowanie lub konieczność przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia. 

 

Mój bank daje mi kredyt gotówkowy od ręki

Z dotychczasowej analizy wynika, że aby zaciągnąć kredyt gotówkowy, należy poddać się ocenie zdolności kredytowej oraz przedstawić w banku stosowne dokumenty. Część osób jednak stwierdzi, że bank w którym mają konto osobiste oferuje im finansowanie dostępne od ręki. Cała procedura sprowadza się do kilku kliknięć w systemie bankowości elektronicznej. Jest to możliwe, gdyż w tym przypadku instytucja finansowa potwierdziła już dane klienta podczas zakładania rachunku, a weryfikacja operacji na koncie pozwala oszacować miesięczne dochody i koszty wnioskodawcy. 

 

Metoda ta, choć szalenie wygodna, ma jedną wadę – nie daje wiedzy, czy zaciągane zobowiązanie jest najtańsze na rynku. Dlatego zanim zdecydujemy się na potwierdzenie umowy przez system bankowości elektronicznej to warto zadać sobie trochę trudu i porównać dostępne na rynku oferty. Tym bardziej, że w sieci znaleźć można wiele darmowych narzędzi i rankingów pozwalających zestawiać tego typu zobowiązania. 

 

Zaciąganie zobowiązań nie lubi wrzawy

Decydując się na zaciągnięcie zobowiązania należy zawsze pamiętać, że to dodatkowe obciążenie, które będzie towarzyszyć nam przez cały okres spłaty. Warto zatem przemyśleć, czy aby na pewno potrzebujemy kolejnego długu. Jeśli tak to warto przygotować wcześniej niezbędne dla banków dokumenty i przeprowadzić konkurs ofert. To ważne, gdyż różnice w całkowitej kwocie do spłaty sięgać mogą od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Nie warto zatem ulegać wrażeniu wyjątkowej okazji, bo jak pokazuje życie, te pojawiają się nad wyraz często.