Kredyt dla lekarza – gdzie szukać najlepszej oferty?

30 listopada 2018

Banki oceniając zdolność kredytową biorą pod uwagę szereg zróżnicowanych parametrów. Jednym z nich jest wykonywany przez wnioskodawcę zawód. Sprawdziliśmy zatem, czy lekarze mogą liczyć na szczególne traktowanie ze strony bankierów.

 

Banki nie ukrywają, że w ich ocenie określone grupy zawodowe cieszą się większym zaufaniem. Stosunek ten przekłada się najczęściej na uproszczenie procesu decyzyjnego (klient nie musi przedstawiać długiej listy dokumentów), a także na preferencyjne warunki finansowania np. niższe oprocentowanie lub wyższą kwotę kredytu. W skrócie – jest szybciej i taniej. Część banków “dopieszcza” wybranych kredytobiorców w ramach standardowej oferty. Inne tworzą oddzielne propozycje skierowane do wybranych grup zawodowych. Zobaczmy zatem, na jakie udogodnienia mogą liczyć lekarze i inni reprezentanci wolnych profesji.

Sprawdź pełną ofertę kredytów dla lekarzy w naszym kalkulatorze

Kalkulator kredytu gotówkowego

Profesjonalista czyli kto?

Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie, kto liczyć może na łagodniejsze “traktowanie” ze strony banku, gdyż to same instytucje finansowe określają, które grupy kredytobiorców znajdują się na uprzywilejowanej pozycji. W większości przypadków są to jednak osoby wykonujące zawody zaufania publicznego jak lekarze, radcy prawni, notariusze, komornicy czy adwokaci. Za specjalnych ofert korzystać mogą także reprezentanci wolnych zawodów, jak architekci, geodeci, księgowi, doradcy podatkowi.

Osoby wykonujące powyższe zawody wykazują zazwyczaj ponadprzeciętne dochody, co dla banków jest dodatkowym argumentem za traktowaniem ich w łagodniejszy sposób. Na rynku trafić można także na specjalne oferty dla osób z niższym uposażeniem, jak nauczyciele, strażacy, policjanci czy żołnierze. Oczywiście w trakcie weryfikacji wniosku bank wymagać będzie od kredytobiorców udokumentowania wykonywanego zawodu.

Dlaczego profesjonaliści mają lepiej?

Patrząc na uprzywilejowanie konkretnej grupy naturalnie rodzi się pytanie – dlaczego mają łatwiej niż standardowi kredytobiorcy? W tym przypadku odpowiedź zdaje się prosta. Po pierwsze, to z uwagi na ponadprzeciętne dochody pozwalające na bezproblemową obsługę wyższego zobowiązania lub zatrudnienie w sektorze państwowym, gwarantującym może nie najwyższe, ale stabilne wpływy na konto bankowe. Po drugie profesjonaliści to osoby wykształcone, stabilne finansowo, dbające o reputację, co ogranicza skłonność do nieterminowego regulowania zobowiązań. Po trzecie wieloletnie doświadczenia banków w obsłudze tego typu klientów potwierdza, że to godni zaufania płatnicy.

Jakie korzyści dla wolnych zawodów?

Pierwszą zaletą jest ograniczony do minimum proces decyzyjny, dzięki czemu kredytobiorca przedstawić może mniejszą liczbę dokumentów lub w szczególnych przypadkach bank zwalnia go z tego obowiązku. Analiza zdolności kredytowej przeprowadzana jest na podstawie np. historii rachunku bankowego lub oświadczenia o dochodach. Atutem są także niższe wymagania dotyczące zabezpieczenia spłaty kredytu – bank rezygnuje z poręczyciela lub nie ubiega się o zastaw na majątku trwałym. Oczywiście wabikiem jest także atrakcyjniejsza cena, która wynika wprost z obniżonego oprocentowania lub rezygnacji z prowizji za udzielenie finansowania.

Które banki oferują kredyty dla lekarzy?

Banki nie eksponują na swoich stronach kredytów na preferencyjnych warunkach, jednak znaleźliśmy kilka instytucji oferujących specjalne kredyty dla wolnych zawodów, w tym dla lekarzy. Warto przy tym pamiętać, że profesjonaliści mogą liczyć także na dodatkowe przywileje w ramach standardowej oferty kredytowej. A tak wyglądają oferty szyte na miarę reprezentantów wolnych zawodów:

 • Getin BankKredyt gotówkowy dla wolnych zawodów
  • 14,80% – RRSO dla kredytu gotówkowego
  • 14,50% – RRSO dla kredytu konsolidacyjnego
  • 200 000 zł – maksymalna kwota kredytu,
  • 10 lat – maksymalny okres kredytowania,
  • możliwość dobrania dodatkowej kwoty w przypadku kredytu konsolidacyjnego.

 

 • Idea BankKredyt dla Profesjonalistów
  • 1,99% – najniższa możliwa prowizja,
  • 500 000 zł – maksymalna kwota kredytu,
  • szybka decyzja online, bez konieczności wizyty w oddziale
  • niewymagane zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego

 

 • Credit Agricole – promocja dla lekarzy i zawodów prawniczych
  • 0,00% – prowizja za udzielenie kredytu,
  • 5,00% – oprocentowanie stałe w skali roku,
  • 9,00% – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)
  • na dowolny cel konsumpcyjny

 

 • Plus Bank – Kredyt dla Profesjonalisty
  • 300 000 zł – maksymalna kwota kredytu,
  • 60 mies. – maksymalny okres kredytowania,
  • bez zabezpieczeń do kwoty 100 000 zł stanowiącej łączne zaangażowanie w banku.
  • na sfinansowanie zakupu środków trwałych.

Analiza przedstawionych ofert pozwala sądzić, że zaspokoją one większość potencjalnych kredytobiorców. Zarówno z uwagi na maksymalną kwotę zobowiązania, jak i z powodu możliwości rozłożenia spłaty nawet na 120 miesięcy. Warto przy tym pamiętać, że warunki te są zapewne negocjowane i ostatecznie mogą się zmienić. W końcu chodzi tu o najbardziej wartościowych z punktu widzenia banku klientów.

Zobacz najlepsze kredyty dla lekarzy w naszym kalkulatorze

Kalkulator kredytu gotówkowego