Kredyt dla singli – gdzie szukać najlepszej oferty?

6 czerwca 2019

Panuje przekonanie, że osoby samotne ubiegające się o kredyt są na gorszej pozycji niż wnioskodawcy pozostający w związkach małżeńskich. To nie do końca prawda, gdyż kluczowe znaczenie w tej sprawie ma sytuacja finansowo-ekonomiczna kredytobiorcy.

 

Zgodnie z prognozą gospodarstw domowych na lata 2016-2050 opublikowaną przez GUS, udział jednoosobowych gospodarstw domowych w gospodarstwach ogółem wynosił w 2016 r. 25,9%. W dalszej części projekcje wskazują na wyraźny trend wznoszący. W 2020 r udział ten zwiększy się do 27,7%, pięć lat później sięgnie 30,0%, by w 2030 r. zatrzymać się na poziomie 31,2%. Mając na uwadze tę jednoznaczną tendencję oraz coraz bardziej popularny model życia w pojedynkę, warto sprawdzić, jak banki podchodzą do tego typu klientów.

 

Kondycja finansowa singla to fundament

 

Banki rzadko decydują się na strukturyzację swojej oferty kredytowej pod kątem osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe. Klienci zainteresowani zaciągnięciem zobowiązania korzystają najczęściej z tych samych wniosków, co osoby pozostające w związkach formalnych. Różnice pojawiają się na etapie oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, kiedy bank weryfikuje miesięczne dochody, a także cykliczne koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego i spłatą dotychczasowych zobowiązań finansowych.

 

Z reguły miesięczne dochody singli są niższe niż dochody osiągane przez dwie pracujące osoby, ale nie zawsze jest to regułą. Słabości w tym obszarze przekłada się na siłę po drugiej stronie – osoby samotne generują niższe miesięczne obciążenia oraz nie muszą liczyć się z kosztami utrzymania rodziny. Single charakteryzują się także dużo większą elastycznością wobec nieprzewidzianych zdarzeń losowych np. osoby te, w przypadku utraty pracy, gotowe są do przeprowadzki w celu otrzymania lepiej płatnego zajęcia.

 

Kluczowa rola wiarygodności kredytowej

 

Pewne jest, że każdy kredytobiorca, zarówno singiel jak i para małżeńska, zweryfikowany zostanie pod kątem dotychczasowej dyscypliny płatniczej. W tym celu banki sięgają do rejestrów Biura Informacji Kredytowej (BIK). Jeśli wnioskodawca notorycznie spóźniał się ze spłatą swoich zobowiązań, lub co gorsza w chwili weryfikacji posiadał wyraźnie przeterminowane zadłużenie, to powinien nastawić się na decyzję odmowną. W najlepszym wypadku niesolidny dłużnik będzie musiał pogodzić się z zaostrzonymi warunkami finansowania.

 

W obszarze wiarygodności kredytowej przewaga singla polega na tym, że odpowiada on wyłącznie za terminową spłatę swoich zobowiązań. W przypadku pary może okazać się, że nieskazitelna dyscyplina płatnicza jednego z kredytobiorców zostanie zdemolowana przez budzącą wątpliwości historię kredytową partnera.

 

Kredyt hipoteczny dla singli

 

Największa różnica w warunkach finansowania dla singli i małżeństw widoczna jest w obszarze kredytów na zakup lub remont nieruchomości. Wynika to z faktu, że kredyty hipoteczne charakteryzuje bardzo wysoka kwota oraz wieloletni horyzont spłaty. Jednym z czynników ograniczającym  zagrożenie zaprzestania spłaty zobowiązania, jest równomierne rozłożenie ryzyka na dwóch kredytobiorców. W przypadku śmierci lub trwałej niezdolności do pracy jednego z dłużników obowiązek terminowej obsługi kredytu przechodzi na współkredytobiorcę.

 

W przypadku singli niekorzystne dla banku zdarzenie rodzi bardziej dotkliwe konsekwencje. Z tego powodu od osób samotne ubiegających się o kredyt hipoteczny częściej wymaga się dodatkowych zabezpieczeń. Może być to np. poręczenie rodziców (o ile posiadają odpowiednią zdolność kredytową) lub ubezpieczenie na życie z cesją na bank.


Decyzje o zaciągnięciu kredytu hipotecznego warto poprzedzić analizą większej ilości ofert, gdyż instytucje finansowe stosują często odmienne procedury i politykę ryzyka. Warto pamiętać, że w wieloletnim okresie spłaty nawet niewielka obniżka marży może przełożyć się na odczuwalne korzyści finansowe.