Kredyt gotówkowy dla obcokrajowca – gdzie szukać?

4 stycznia 2019

Z uwagi na zwiększającą się liczbę cudzoziemców decydujących się na podjęcie pracy w Polsce, instytucje finansowe z powodzeniem poszerzają ofertę adresowaną do tej grupy klientów. Sprawdziliśmy, jakie warunki musi spełnić obcokrajowiec zaciągając kredyt w polskim banku.  

Polska wzbudza coraz większą uwagę wśród obcokrajowców. Zainteresowanie podjęciem pracy w naszym kraju przejawiają głównie przybysze ze wschodu – Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini. Według badań Narodowego Banku Polskiego w 2017 roku w Polsce przebywało średnio 900 tysięcy obywateli Ukrainy. Obecnie liczba ta szacowana jest nawet na 1,5 miliona osób.

Tak znaczącego trendu nie mogły zignorować instytucje finansowe poszerzając ofertę i upraszczając procedury dla klientów przybywających z zagranicy. Zgodnie z raportem PRNews na koniec III kwartału 2018 roku polskie banki obsługiwały co najmniej 647 tysięcy cudzoziemców z czego 306 tysięcy to obywatele Ukrainy. Liderem w obsłudze obcokrajowców jest Santander Bank Polska (dawny BZ WBK) obsługujący 154 tysiące klientów zagranicznych.

Udokumentowane dochody to podstawa

Podstawą udzielenia kredytu gotówkowego, bez względu na kraj pochodzenia, jest osiąganie legalnych dochodów na terenie Polski. Fakt ten potwierdzić można przedstawiając w banku umowę o pracę lub cywilnoprawną (umowa zlecenia lub o dzieło). Na finansowe wsparcie liczyć mogą także obcokrajowcy prowadzący działalność gospodarczą. Banki weryfikując wnioski stosują odmienne procedury oceny ryzyka, ale w większości przypadków najbardziej preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony.

Nie bez znaczenia jest także okres osiągania dochodów. W przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę z pracodawcą, minimalny czas świadczenia pracy mieści się w przedziale od 3 do 6 miesięcy. Obcokrajowcy prowadzący działalność gospodarczą muszą liczyć się z zaostrzeniem tego warunku – bank może oczekiwać udokumentowania dochodów nawet z 24 ostatnich miesięcy.

Historia kredytowa w cenie

Bank, podczas oceny klienta zagranicznego, będzie chciał zweryfikować także jego wiarygodność kredytową. Nie ma problemu, kiedy wnioskodawca pochodzi z kraju, który na podstawie zawartej umowy wymienia dane z Biurem Informacji Kredytowej. Aktualnie BIK współpracuje ze swoimi odpowiednikami z:

  • Niemiec – SCHUFA Holding AG
  • Włoch – CRIF SpA
  • Wielkiej Brytanii – EQUIFAX Ltd.
  • Ukrainy – Ukrainian Bureau of Credit Histories (UBCH) oraz International Bureau of Credit Histories (IBCH)

Oczywiście działa to na korzyść wnioskodawcy jedynie w sytuacji, kiedy ten może pochwalić się pozytywną historią kredytową. Jej brak lub wpisy świadczące o wątpliwej dyscyplinie płatniczej klienta kończą się zazwyczaj odmową udzielenia kredytu.

Jak obcokrajowiec może stworzyć historię kredytową?

Obcokrajowcy nie posiadający historii kredytowej, mogą ją stworzyć, jednak zadanie to wymaga czasu. Podstawą jest założenie konta osobistego w polskim banku, z czym cudzoziemcy nie powinni mieć żadnego problemu. Instytucje finansowe, zabiegając o nowych klientów, ułatwiają proces ograniczając liczbę wymaganych dokumentów oraz wprowadzają obsługę i dokumentację w językach obcych.

Po kilku lub kilkunastu miesiącach aktywnego korzystania z konta jego właściciel będzie mógł skorzystać z debetu w rachunku lub zamówić kartę kredytową. Obsługa tych produktów uwzględniania jest w rejestrach Biura Informacji Kredytowej, co pozwala na stworzenie historii kredytowej. Tylko od rzetelności płatniczej dłużnika będzie zależeć, czy będzie miała ona pozytywny czy negatywny charakter.

Kredyt gotówkowy dla obcokrajowca – dokumenty

Banki nie posiadają aktualnie propozycji adresowanych wyłącznie do klienta zagranicznego, a kredyty gotówkowe udzielane są w ramach oferty standardowej. Naturalnie kredytodawcy stawiają obcokrajowcom inne warunki oraz wymagają szeregu dodatkowych dokumentów, minimalizując tym samym ryzyko zaprzestania spłaty zobowiązania. Każdy z banków udzielających kredytów cudzoziemcom kieruje się własnymi procedurami, jednak w większości przypadków wymagana będzie:  

  • karta stałego lub czasowego pobytu (maksymalny okres kredytu równy jest okresowi ważności karty),
  • umowa o pracę lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie,
  • numer PESEL,
  • ważny paszport,
  • dokument potwierdzający meldunek w Polsce.

Wnioskodawca musi także posiadać aktywny rachunek osobisty w polskim banku, jednak ten założyć można bez problemu m.in. w BGŻ BNP Paribas, Nest Banku, Santander Bank Polska, Credit Agricole, PKO BP czy Banku Pocztowym.