Kredyt hipoteczny czy gotówkowy?

12 marca 2018
W powszechnym przekonaniu odpowiedzią na zapotrzebowanie związane z zakupem, remontem czy modernizacją nieruchomości jest kredyt hipoteczny. Istnieje jednak rozwiązanie, które w określonych okolicznościach, może być równie użyteczne. Jest nim kredyt gotówkowy. Kiedy zastanawiamy się nad zakupem domu lub mieszkania, którego wartość sięga kilkuset tysięcy złotym naturalnym wyborem zdaje się kredyt hipoteczny. Szczególnie w przypadku, kiedy dysponujemy wymaganym 20% wkładem własnym. Trudno się dziwić, gdyż z uwagi na wartościowe zabezpieczenie w postaci nieruchomości, bank zaoferować może bardzo konkurencyjne oprocentowanie. Sytuacja ulega zmianie, kiedy potrzebujemy środków na remont lub brakująca do zakupu mieszkania kwota sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych. W takich okolicznościach do gry wchodzi bardziej dostępny i prostszy kredyt gotówkowy.

Na cele mieszkaniowe

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem celowym przeznaczonym na sfinansowanie potrzeb mieszkaniowych. Może być to zakup, budowa, modernizacja lub remont nieruchomości. Z uwagi na fakt, że najczęściej jest to zobowiązanie wieloletnie, którego kwota sięga kilkuset tysięcy złotych, bank z dużą sumiennością podchodzi do analizy zdolności i wiarygodności kredytowej wnioskodawcy. Przekłada się to na konieczność przedstawienia przez kredytobiorcę pokaźnej listy dokumentów związanych z jego sytuacją finansowo-ekonomiczną, a także z samą nieruchomością, stanowiącą główne zabezpieczenie kredytu. Szczegółowa ocena ryzyka kredytowego powoduje, że trudno liczyć na błyskawiczną decyzję ze strony banku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kredytodawca ma obowiązek zaakceptowania lub odrzucenia wniosku w ciągu 21 dni od momentu złożenia kompletu dokumentów. Cierpliwość oraz gotowość do odpowiadania na dodatkowe pytania analityków może się jednak opłacić. Oprocentowanie kredytów hipotecznych należy do najniższych na rynku. Należy przy tym pamiętać, że to nie jedyny koszt związany z zaciągnięciem zobowiązania. Warto zweryfikować także wysokość prowizji tytułem udzielenia finansowania oraz opłat związanych ze skorzystaniem z produktów dodatkowych. W obszarze kredytów hipotecznych banki często też stosują cross-sell, uzależniając cenę zobowiązania od gotowości skorzystania z ubezpieczenia czy założenia karty kredytowej. Niewielkie z pozoru obciążenia mogą na przestrzeni kilkudziesięciu lat zwiększyć koszt kredytu o kilka, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wskazana jest zatem spokojna kalkulacja przedstawionej propozycji i wybór opcji najbliższej naszym aktualnym potrzebom. Nie zapominajmy przy tym o kosztach wyceny nieruchomości, ustanowienia hipoteki czy ubezpieczenia pomostowego.

Na dowolny cel

Jeśli należymy do grona szczęśliwców, którym do zakupu wymarzonego mieszkania lub domu brakuje kilkudziesięciu tysięcy złotych albo planujemy generalny remont posiadanej nieruchomości, warto przyjrzeć się bliżej kredytowi gotówkowemu. Rozwiązanie to, mimo że droższe, posiada szereg dodatkowych zalet. Pierwszą z nich jest znacznie uproszczona, w porównaniu do kredytu hipotecznego, analiza zdolności kredytowej klienta. Wynika to m.in. z faktu, że zobowiązania te najczęściej opiewają na niższe kwoty przy krótszym okresie spłaty. Weryfikując zdolność wnioskodawcy do spłaty zadłużenia w terminie, banki biorą pod uwagę jego dochody pomniejszone o koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego i obsługę dotychczasowych zobowiązań. Odpadają zatem czynności związane z oceną nieruchomości, co skraca listę wymaganych przez bank dokumentów. W przypadku kredytów na kwotę od kilku do kilkunastu tysięcy decyzja kredytowa zapada przeważnie w ciągu jednego dnia. Kiedy zobowiązanie jest wyższe bank może zażądać dodatkowego zabezpieczenia np. weksla lub poręczenia osoby trzeciej, co może wpłynąć na okres niezbędny do akceptacji lub odrzucenia wniosku. Inną zaletą kredytu gotówkowego jest dowolność w wydatkowaniu środków. Dzięki temu nie musimy dostarczać do banku dokumentów potwierdzających postępy prac remontowych lub nabycie nieruchomości. Wygoda ta ma jednak swoją cenę. Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) kredytów gotówkowych waha się od 8% do 13%. Przy najtańszych  kredytach hipotecznych wskaźnik ten spada poniżej 4%. Głównymi elementami kształtującymi cenę kredytu gotówkowego jest oprocentowanie i prowizja za udzielenie kredytu. Dodatkowe ubezpieczenie, chociaż nieobowiązkowe, może w istotny sposób wpływać na ostateczny koszt kredytu.

Co wybrać?

Przeprowadzone porównanie prowadzi do prostej konkluzji – nie ma nic za darmo, a uproszenia w jednym obszarze objawiają się utrudnieniami w innym. Kredyt hipoteczny to rozwiązanie zdecydowanie tańsze, obciążone jednak koniecznością poddania się szczegółowej weryfikacji ze strony banku. Sprawdzi się także w sytuacji, kiedy od zakupu wymarzonej nieruchomości dzieli nas pokaźna kwota. Z kolei kredyt gotówkowy to prostsze procedury i dowolność w wydatkowaniu otrzymanych środków. Przy czym zalety te mają moc tylko przy niższych kwotach finansowania. Zaciągnięcie kredytu w kwocie kilkuset tysięcy złotych, w celu zakupu nieruchomości, zdemolować może niejeden prywatny budżet.  
Kredyt hipoteczny czy gotówkowy?
5 (100%) 5 głosów