Kredyt krótkoterminowy – co to jest i na czym polega?

24 marca 2020

Planując zaciągnięcie zobowiązania w banku mamy do czynienia z bogatą ofertą kredytów – od gotówkowych i ratalnych, przez samochodowe, a na hipotecznych kończąc. Część z nich wpisuje się w kryteria kredytu krótkoterminowego. Wyjaśniamy zatem, czym jest to rozwiązanie.

 

Kredyty o krótkim terminie spłaty kierowane są do osób poszukujących środków na zaspokojenie swoich bieżących potrzeb konsumpcyjnych. Cechą charakterystyczną tego rozwiązania, wyróżniającą go na tle innych ofert, są nieskomplikowane procedury, szybka weryfikacja wniosku i błyskawiczne przekazanie środków na konto klienta. Wygoda ta rodzi jednak pewne ograniczenia. Pierwszym z nich jest okres spłaty nieprzekraczający 12 miesięcy. Drugie to maksymalna kwota sięgająca zazwyczaj kilku tysięcy złotych. 

Z uwagi na przedstawione cechy kredyt krótkoterminowy może być utożsamiany z popularnymi chwilówkami, jednak należy pamiętać, że to dwa różne produkty. Główna różnica to fakt, że kredyty mogą być udzielane wyłącznie przez banki, co pociąga za sobą konieczność bardziej wnikliwej weryfikacji zdolności kredytowej wnioskodawcy. Działanie to może przełożyć się na korzystniejsze warunki cenowe kredytu, jednak z uwagi na wzmożoną konkurencję, nie jest to do końca pewne. Dlatego warto każdorazowo porównywać ze sobą oferty, bez względu na to kto udziela finansowania.

Najczęściej spotykany na rynku podział, pod kątem okresu spłaty zobowiązania, prezentuje się następująco:

  • kredyty krótkoterminowe – okres spłaty do 1 roku,
  • kredyty średnioterminowe – okres spłaty od 1 roku do 3 lat,
  • kredyty długoterminowe – okres spłaty powyżej 3 lat.

 

Kredyt krótkoterminowy a oferta banków

Warto zaznaczyć, że kredyt krótkoterminowy zazwyczaj nie występuje jako oddzielny produkt zasilający ofertę wybranego banku. Termin spłaty nieprzekraczający 12 miesięcy wynika najczęściej z oceny zdolności kredytowej. W sytuacji, kiedy pozycja finansowo-ekonomiczna wnioskodawcy budzi pewne wątpliwości lub jest kredytobiorca osobą, która nie posiada żadnej historii spłaty zobowiązań, bank może dążyć do ograniczenia swojego ryzyka, oferując na początek kredyt z krótkim terminem spłaty. Z drugiej strony kredyt krótkoterminowy może zostać udzielony na wniosek dobrze sytuowanego klienta, który zamierza szybko spłacić swoje zadłużenie.

 

Procedury związane z ubieganiem się o kredyt krótkoterminowy

Wspominaliśmy już, że kredyt krótkoterminowy z reguły nie stanowi odrębnej oferty banku, a na szybszy okres spłaty wpływają inne czynniki. Z tego powodu procedury związane z oceną wnioskodawcy są takie same jak w przypadku standardowych kredytów konsumpcyjnych. I tak wnioskodawca musi być osobą pełnoletnią, zamieszkującą terytorium Polski, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz dysponującą ważnym dowodem osobistym. Oprócz tego wymagane są dokumenty potwierdzające wysokość, jakość oraz częstotliwość osiąganych przez kredytobiorcę dochodów. Najczęściej bank prosi o:

  • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość wynagrodzenia,
  • wyciąg z rachunku bankowego na które wpływa wynagrodzenie (zazwyczaj za okres ostatnich 3 miesięcy).

Standardowo bank zweryfikuje także historię kredytową wnioskodawcy. W tym celu sięgnie do rejestrów prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK), które zawierają informacje na temat dotychczasowych kredytów i pożyczek klienta, a także historię ich spłaty. Rażące i powtarzające się opóźnienia mogą skutkować odrzuceniem wniosku kredytowego lub zaostrzeniem warunków finansowania. W trudniejszej sytuacji mogą znaleźć się także osoby, które nie posiadają żadnej historii kredytowej, gdyż bank nie jest w stanie ocenić ich podejścia do spłaty zobowiązań.

 

Kredyt krótkoterminowy – potencjalne koszty

Mając na uwadze fakt, że kredyt krótkoterminowy jest zazwyczaj składnikiem standardowej oferty banku, to koszty związane z udzieleniem takiego zobowiązania nie odbiegają od kosztów przypisanych do popularnych kredytów konsumpcyjnych. Najbardziej popularne elementy składające się na cenę kredytu to:

  • oprocentowanie nominalne,
  • prowizja za udzielenie finansowania,
  • dodatkowe ubezpieczenie – nie jest obowiązkowe, ale jego brak może wpływać na ostateczny koszt kredytu.

Analizując oferty pod kątem elementów kształtujących całkowity koszt kredytu, warto pamiętać, że poza nielicznymi wyjątkami, jak darmowy kredyt gotówkowy Getin Banku, na rynku nie występują darmowe zobowiązania. Propozycja zachęcająca zerowym oprocentowaniem obarczona jest najczęściej wysoką, często dwucyfrową, prowizją za udzielenie finansowania. Dlatego ważne jest, aby nie ulegać pierwszemu wrażeniu i na spokojnie zweryfikować potencjalne oferty. W tym celu wykorzystać można dostępne w sieci narzędzia tj. porównywarki kredytów czy rankingi.