Kredyt na remont domu lub mieszkania – wybieramy najlepszą ofertę

16 lipca 2018

W zależności od zakresu planowanych zmian, remont domu lub mieszkania to koszt od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wydatki te można w całości sfinansować za pomocą kredytu. Podpowiadamy, które rozwiązanie wybrać, aby remont przebiegał bez niepotrzebnych zakłóceń.

Decyzję o remoncie domu lub mieszkania warto rozpocząć od gruntownej analizy wydatków związanych z planowaną zmianą. To szczególnie istotne, gdyż zbliżony kosztorys ułatwia wybór odpowiedniej formy finansowania. Zgodnie z badaniem SW RESEARCH na zlecenie Nest Banku, Polacy wydają na remont średnio 9 639 zł. Kwotę tę, bez skomplikowanych formalności, uzyskać można wnioskując o kredyt gotówkowy. Wydatki te można także pokryć wykorzystując limit karty kredytowej lub debet w koncie osobistym.

Dla części osób remont nieruchomości to jednak poważniejszy wydatek, sięgający nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Według badania 17% Polaków przeznaczyło na remont mieszkania ponad 10 000 zł. Planując większą modernizację domu lub mieszkania warto przyjrzeć się ofercie kredytów hipotecznych. To więcej formalności w zamian za niższe oprocentowanie. W zależności od potrzeb przyjrzeliśmy się bliżej każdemu z wymienionych rozwiązań.

ile polacy wydają na remonty

Opcja błyskawiczna – karta kredytowa lub debet

Zakładając, że planowany remont ogranicza się do prac związanych z odświeżeniem lokalu, pozyskanie kapitału na realizację tego celu, nie powinno nastręczać większych problemów. Mało tego, może okazać się, że limit naszej karty kredytowej czy debet w koncie jest wystarczający na pokrycie planowanych wydatków. Jeśli nie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawnioskować do swojego banku o zwiększenie obowiązującego limitu. Jest duża szansa, że kredytodawca nie będzie wymagał dodatkowych dokumentów, a weryfikację ryzyka przeprowadzi w oparciu o analizę wpływów na rachunek i naszą historię kredytową.

Zaletą obu rozwiązań jest swobodny i szybki dostęp do gotówki. Pozyskane pieniądze przeznaczyć można na dowolny cel, bez konieczności raportowania wydatków doradcy kredytowemu. Płatności w ciężar karty kredytowej to również okres bezodsetkowy, który wynosić może nawet 60 dni. W wielu bankach pożyczoną za pomocą plastiku kwotę rozłożyć można na raty, zmniejszając tym samym całkowity koszt kredytu. Z kolei osoby korzystające z debetu w koncie powinny pamiętać, że przyszłe wpływy na rachunek w pierwszej kolejności przeznaczone zostaną na pokrycie ujemnego salda.       

Na większy remont – kredyt gotówkowy

W przypadku, kiedy zakres planowanych zmian wykracza poza standardowe odświeżenie lokalu, a realizację większości zadań będziemy musieli powierzyć fachowcom, z pomocą przychodzi kredyt gotówkowy. Aby skorzystać z tego rozwiązania należy dopełnić kilku prostych formalności. Wniosek kredytowy często złożyć można online bez konieczności wychodzenia z domu. Bank ponadto wymagać będzie potwierdzenia naszej tożsamości oraz zaświadczenia o osiąganych dochodach.

Maksymalna kwota kredytu gotówkowego przekraczać może nawet dwieście tysięcy złotych, jednak mając na uwadze dosyć wysokie koszty (oprocentowanie do 10% plus nawet dwucyfrowa prowizja), warto rozważać tę opcję, kiedy potrzebujemy kilkunastu tysięcy złotych. O wyższe kwoty warto starać się wnioskując o kredyt hipoteczny, ale o tym za chwilę. Zaletą kredytu gotówkowego, oprócz dużej dostępności, jest okres finansowania sięgający nawet 120 miesięcy. Wydłużając czas na spłatę można zmniejszyć kwotę miesięcznej raty, ale należy pamiętać, że mechanizm ten automatycznie zwiększa całkowity koszt kredytu (odsetki naliczane są w dłuższym horyzoncie czasowym).

PORÓWNAJ NAJLEPSZE KREDYTY GOTÓWKOWE

Poważne zmiany – kredyt hipoteczny

Remont kapitalny, związany np. z wymianą instalacji i przearanżowaniem pomieszczeń, pochłonąć może nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kredyt hipoteczny z reguły kojarzony jest z zakupem domu lub mieszkania, jednak nie ma przeciwwskazań, aby zobowiązanie to przeznaczyć także na planowany remont. Kluczowym elementem jest tu zabezpieczenie kredytu w postaci wolnej od wszelkich obciążeń nieruchomości. Warunek ten pociąga za sobą konieczność wywiązania się z   szeregu dodatkowych formalności związanych np. z przedstawieniem kosztorysu, umowy z wykonawcą czy odpisu z księgi wieczystej. Oczywiście standardowo musimy dostarczyć także obszerny wniosek kredytowy oraz dokumenty potwierdzające naszą tożsamość i osiągane dochody.

 

Pocieszające jest, że w zamian za anielską cierpliwość i wniesiony wysiłek, związany z kompletowaniem dokumentów, bank może zaoferować tańszy kredyt. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania najlepszych kredytów hipotecznych mieści się aktualnie w przedziale 3% – 4%. Poziom ten istotnie odbiega od kosztów związanych ze spłatą kredytu gotówkowego. Oczywiście w trakcie wnioskowania o kredyt hipoteczny należy nastawić się na dodatkowe obciążenia związane np. z wyceną nieruchomości, dlatego wariant ten powinien być rozpatrywany w przypadku wnioskowania o wyższe kwoty.

Nie zapominajmy o pożyczce hipotecznej

Ostatnią z opcji, pozwalającą na sfinansowanie gruntownego remontu nieruchomości, jest pożyczka hipoteczna. W przeciwieństwie do kredytu hipotecznego środki z pożyczki przeznaczyć możemy na dowolny cel. Oznacza to, że nie musimy przedstawiać w banku kosztorysu czy dokumentować postępów przeprowadzanych prac remontowych. Głównym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości, więc zobowiązani jesteśmy do przedłożenia w banku jej wyceny. Oprocentowanie tego zobowiązania plasuje się pomiędzy oprocentowaniem kredytu hipotecznego a gotówkowego.

Podsumowanie

Wspominaliśmy na wstępie, że kluczem do właściwego wyboru formy sfinansowania remontu jest rzetelne oszacowanie kosztów związanych z planowanym przedsięwzięciem. Zaciąganie kredytów gotówkowych na wysokie kwoty, czy kredytów hipotecznych na niskie, doprowadzić może do bolesnego drenowania naszych portfeli. Warto także pamiętać, aby kwotę kosztorysu zwiększyć o kilkanaście procent tytułem nieplanowanych wydatków, gdyż konieczność zmiany warunków finansowania, w toku prowadzonych prac remontowych, może być źródłem niepotrzebnych nerwów.