Kredyt na wykończenie mieszkania – jaki kredyt wziąć?

6 maja 2021

Kredyt na wykończenie mieszkania zazwyczaj wiąże się z wysokimi nakładami, dlatego warto poświęcić czas na znalezienie najlepszej oferty. Niewielkie różnice w kosztach mogą bowiem oznaczać oszczędności liczone w tysiącach złotych. Warto wiedzieć, że wykończenie mieszkania z powodzeniem sfinansować można zarówno kredytem hipotecznym, jak i kredytem gotówkowym.

 

Koszt wykończenia mieszkania w stanie deweloperskim zależy nie tylko od wielkości lokalu czy jakości wykorzystanych materiałów, ale także od tego, czy pracę wykonywać będziemy samodzielnie, czy z pomocą wyspecjalizowanej ekipy. Zgodnie z danymi serwisu Homebook koszt wykończenia mieszkania w 2021 r. to 1.100 – 1.600 zł za każdy metr kwadratowy. Wykończenie w wysokim standardzie mieści się z kolei w przedziale 2.200 – 3.000 zł.

 

Zakładając, że wykańczamy mieszkanie w stanie deweloperskim o powierzchni 50 metrów kwadratowych, musimy na ten cel przeznaczyć od 55.000 do 150.000 zł. To kwoty, które często wymagają skorzystania z finansowego wsparcia banku. Mając na uwagę skalę przedsięwzięcia, cel ten można zaspokoić za pomocą kredytu hipotecznego lub gotówkowego. 

 

Jak uzyskać kredyt na wykończenie mieszkania?

Bez względu na to, czy zdecydujemy się na kredyt hipoteczny czy gotówkowy, należy przygotować się na szereg formalności związanych z zaciągnięciem zobowiązania. W przypadku kredytu gotówkowego wymagania wobec potencjalnego kredytobiorcy będą niższe, jednak koszt takiego rozwiązania będzie wyższy (zakładając taką samą kwotę i okres spłaty). 

 

Kredyt hipoteczny oznacza konieczność spełnienia szeregu warunków, związanych nie tylko z oceną sytuacji finansowej wnioskodawcy, ale także z weryfikacją nieruchomości, która będzie głównym zabezpieczeniem spłaty zadłużenia. Bardziej skomplikowane warunki oznaczają jednak niższe koszty związane ze spłatą zobowiązania.

 

Składając wniosek o jakichkolwiek kredyt trzeba pamiętać, że bank zawsze zbada naszą zdolność kredytową. W tym celu oceni wysokość, częstotliwość i jakość osiąganych dochodów (np. umowa o pracę, umowa o dzieło czy działalność gospodarcza), a następnie pomniejszy je o comiesięczne koszty, które wynikają m.in. z konieczności utrzymania gospodarstwa domowego i członków rodziny czy ze spłaty innych kredytów i pożyczek. Analiza ta pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy generujemy nadwyżki finansowe pozwalające na terminową obsługę kolejnego zobowiązania.

 

Ubiegając się o kredyt hipoteczny trzeba pamiętać, że analiza zostanie poszerzona o zbadanie jakości zabezpieczenia w postaci kredytowanej nieruchomości. Oznacza to m.in. konieczność przedstawienia operatu szacunkowego przygotowanego przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez bank. 

 

Dopełnieniem analizy zdolności kredytowej jest weryfikacja rejestrów prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej. W ten sposób bank sprawdza historię kredytową i może ocenić, jak radziliśmy sobie ze spłatą dotychczasowych zobowiązań. Częste i rażące opóźnienia w regulowaniu zadłużenia mogą spowodować zaostrzenie warunków finansowania, a nawet odrzucenie wniosku. Opóźnienia powyżej 90 dni oznaczają zazwyczaj decyzję negatywną, gdyż tak niesolidny dłużnik stanowi zbyt duże ryzyko dla banku.

 

Na co można przeznaczyć kredyt na wykończenie mieszkania?

Środki pochodzące z kredytu hipotecznego można przeznaczyć na elementy trwale związane z finansowaną nieruchomością, jak podłogi, tynki, instalacje czy malowanie ścian. W ten sposób sfinansować można także koszty robocizny firmy remontowej realizującej poszczególne usługi – nie można zapominać o dokładnym udokumentowaniu wykonanych prac (zdjęcia, faktury, rachunki za zakupione materiały). Elementy te wpływają na wartość nieruchomości, która jest głównym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Trzeba pamiętać, że bank będzie kontrolować, czy wydaliśmy środki zgodnie z przedstawionym wcześniej planem.

 

Zakup sprzętu elektronicznego, wyposażenie kuchni, meble i przedmioty o charakterze dekoracyjnym można sfinansować za pomocą kredytu gotówkowego, gdyż zobowiązanie to można zaciągnąć na dowolny cel konsumpcyjny. Zaletą tego rozwiązania jest także wypłata środków jednorazowo w całości, a nie w transzach oraz brak konieczności dokumentowania każdego etapu prac wykończeniowych. 

 

Swobodę w wydatkowaniu większych kwot zapewnia także pożyczka hipoteczna, w której zabezpieczeniem jest nieruchomość stanowiąca własność lub współwłasność kredytobiorcy. Trzeba przy tym pamiętać, że powinna być to nieruchomość wolna od jakichkolwiek obciążeń, gdyż bankom zależy na tym, aby się znaleźć na pierwszym miejscu hipoteki, co daje pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń w przypadku windykacji kredytu. 

 

Kredyt na wykończenie mieszkania – kiedy potrzeby jest kosztorys?

Decydując się na wykończenie mieszkania z wykorzystaniem kredytu hipotecznego konieczne jest przygotowanie kosztorysu planowanych prac. Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem celowym, więc pochodzące z niego środki mają konkretne przeznaczenie. Dzięki takiemu dokumentowi bank będzie mógł kontrolować przebieg całego przedsięwzięcia oraz wpłacać kolejne transze kredytu, po zakończeniu określonego etapu remontu np. pieniądze na tynki i malowanie ścian zostaną przekazane kredytobiorcy po udokumentowaniu prac związanych z montażem instalacji elektrycznej. 

 

Chcąc uniknąć konieczności dokumentowania przebiegu przeprowadzanych prac, a także ceniąc sobie swobodę w wydatkowaniu środków i wyborze materiałów, warto rozważyć zaciągnięcie kredytu gotówkowego lub pożyczki hipotecznej, o ile dysponujemy nieruchomością mogącą posłużyć jako jej zabezpieczenie. Kredyt gotówkowy jest najwygodniejszą i najszybszą formą pozyskania kapitału na wykończenie mieszkania, jednak udogodnienia te przekładają się na wyższy koszt takiego rozwiązania. 

 

Środki na wykończenie mieszkania przy okazji zaciągania kredytu hipotecznego

Środki na wykończenie mieszkania można zabezpieczyć już na etapie wnioskowania o kredyt hipoteczny na zakup domu lub mieszkania. Takie rozwiązanie pozwoli na pozyskanie odpowiedniej kwoty za jednym razem, bez konieczności składania kolejnego wniosku i dostarczania do banku kolejnych dokumentów. 

 

Koszty wykończenia mieszkania wliczają się w wartość nieruchomości, co przekłada się na konieczność wniesienia wyższego wkładu własnego. Zgodnie z obowiązującą Rekomendacją S wkład własny powinien wynosić 20% wartość nieruchomości (niektóre banki dopuszczają 10% wkładu własnego pod warunkiem zastosowania dodatkowego zabezpieczenia w formie ubezpieczenia spłaty brakującej części). 

 

I tak kupując 50 metrowe mieszkanie w stanie deweloperskim za 300.000 zł i zakładając, że jego wykończenie kosztować będzie 100.000 zł, musimy się liczyć z koniecznością wniesienia wkładu własnego  na poziomie 80.000 zł (40.000 zł w wariancie stawki obniżonej do 10%).

 

Kredyt na wykończenie mieszkania – wariant wygodniejszy

W sytuacji kiedy priorytetem jest szybkie pozyskanie środków na wykończenie mieszkania w grę wchodzi skorzystanie z kredytu gotówkowego. Popularność tego rozwiązania wynika z jego dużej dostępności (kredyt gotówkowy oferowany jest przez niemal każdy bank), prostych procedur związanych z weryfikacją wniosku, szerokiego zakresu oferowanych kwot i terminów spłaty oraz swobody w wydatkowaniu otrzymanych pieniędzy. 

 

Oczywiście zaciągnięcie takiego zobowiązania każdorazowo wiąże się z koniecznością poddania się analizie zdolności kredytowej, a im wyższa kwota, tym większa dociekliwość ze strony banku. Mając na uwadze szeroki wybór ofert, decyzję o skorzystaniu z kredytu gotówkowego warto poprzedzić gruntowną analizą dostępnych propozycji. W tym celu wykorzystać można dostępne w sieci porównywarki kredytów i rankingi.

 

Podsumowując, kredyt gotówkowy jest dobrym sposobem na sfinansowanie wykończenia mieszkania, kiedy:

 • zależy nam na czasie i uproszczonych procedurach,
 • chcemy dysponować środkami pochodzącymi z kredytu według własnego uznania,
 • godzimy się na wyższe koszty w zamian za wygodę,
 • chcemy częściowo uzupełnić budżet, bo resztę środków już mamy.

 

Kredyt na wykończenie mieszkania – wariant czasochłonny, ale z niższym oprocentowaniem

W sytuacji kiedy nie obawiamy się bardziej skomplikowanych procedur lub kiedy ubiegamy się o kwotę potrzebną na wykończenie lokalu doliczoną do zobowiązania na zakup mieszkania, to lepszym rozwiązaniem jest kredyt hipoteczny. W takim wariancie oprócz weryfikacji zdolności kredytowej bank weźmie pod lupę także jakość samej nieruchomości, gdyż będzie ona stanowić główne zabezpieczenie spłaty zobowiązania. 

 

Ubiegając się o kredyt hipoteczny trzeba również pamiętać o konieczności wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% wartości nieruchomości. Nie musi być on jednak zawsze pokryty ze środków pieniężnych. W zamian bank może przyjąć:

 • środki zgromadzone na kontach emerytalnych,
 • działkę pod budowę domu,
 • zastaw na papierach wartościowych,
 • inną nieruchomość.

 

Kredyt hipoteczny na wykończenie mieszkania jest dobrym rozwiązaniem, kiedy:

 • zaciągamy go razem z kredytem hipotecznym na zakup nieruchomości,
 • kiedy zależy nam na niższym oprocentowaniu kredytu,
 • kiedy zależy nam na wieloletnim okresie spłaty (kredytów gotówkowych nie można spłacać w horyzoncie kilkunastu lub kilkudziesięciu lat).