Kredyt standardowy czy z ratą balonową? Co się bardziej opłaca?

13 lipca 2018

Oprocentowanie, prowizja, koszt ubezpieczenia to elementy, które brane są pod uwagę podczas poszukiwań kredytu. Niestety mało kto zwraca uwagę na system spłaty zobowiązania. Podpowiadamy, jaki wpływ na koszt kredytu ma rata równa, malejąca i balonowa.

Wnioskowanie o kredyt podlega określonym regułom. Należy wykazać się akceptowalną wiarygodnością i zdolnością kredytową. W tym celu banki posiłkują się m.in. rejestrami Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz biorą pod lupę wysokość naszych dochodów pomniejszonych o koszty utrzymania i obsługi bieżących zobowiązań. Klienci wnioskujący o kredyt, oprócz podstawowych elementów oferty, powinni także zwracać uwagę na system jego spłaty, gdyż ten wpływa na ostateczny koszt zobowiązania. W tekście skupimy się na na kredytach z oprocentowaniem stałym w całym okresie finansowania.

Z jakich elementów składa się rata kredytowa?

Rata kredytowa, wpłacana regularnie na wskazane przez bank konto, składa się zawsze z dwóch elementów: części kapitałowej i części odsetkowej. Ta pierwsza to po prostu kwota udzielonego kredytu podzielona przez liczbę rat. Rata kapitałowa może się także zawierać – jeśli tak to określono w umowie kredytowej – część kosztów ubezpieczenia kredytu czy prowizji bankowej. Rata odsetkowa, to z kolei część wynikająca wprost z wysokości oprocentowania kredytu. Jej kwota zawsze jest liczona od aktualnego salda zadłużenia.

Kredyt z ratami równymi

Jest to najbardziej popularny wariant spłaty kredytu. Wynika to z faktu, że proponowany harmonogram jest czytelny i gwarantuje niezmienność obciążeń w całym okresie finansowania. Rozwiązanie to pozwala uporządkować domowy budżet oraz trafniej prognozować przyszłe przepływy pieniężne. Łatwiejsza jest również obsługa takiego kredytu, gdyż może być spłacany za pomocą zlecenia stałego.

Raty równe (annuitetowe, uśrednione), w przeciwieństwie do rat malejących, są bardziej dostępne dla osób o niższej zdolności kredytowej. Wynika to z faktu, że raty malejące w początkowym okresie spłaty są wyższe, co w ocenie banku rodzi większe ryzyko ich terminowej spłaty.

Zaciągając kredyt z ratami równymi, początkowo spłacamy przede wszystkim odsetki. W miarę jak ubywa kapitału pozostałego do spłaty, spada udział części odsetkowej w całkowitej racie. Zrównanie się części odsetkowej i części kapitałowej następuje w różnych momentach spłaty, zależnie od warunków udzielonego kredytu (na ogół w okolicach 40-50% okresu spłaty). Im wyższe oprocentowanie kredytu, tym później część kapitałowa będzie wyższa od części odsetkowej.

Dlatego warto zwrócić uwagę, aby w sytuacji, kiedy pojawią się dodatkowe środki, wpłacić je na rachunek kredytu i poprosić bank o nowy harmonogram spłaty uwzględniający dokonaną nadpłatę. W ten sposób możemy zaoszczędzić nieco na odsetkach.

Kredyt z ratami malejącymi

Ten wariant spłaty zobowiązania wybierany jest rzadziej. Jednym z powodów są wspomniane wyżej ograniczenia związane z oceną zdolności kredytowej . Ponadto nie można zastosować zlecenia stałego, aby kredyt spłacał się automatycznie. Niedogodność tę rekompensuje jednak niższy, całkowity koszt zobowiązania.

W kredycie z ratami malejącymi pierwsze raty są najwyższe. W kolejnych miesiącach maleją w miarę jak zmniejsza się kwota kapitału, od której naliczane są odsetki. Spłacając kredyt w taki sposób, trzeba zwracać uwagę na wysokość rat przypisanych do kolejnych miesięcy. Przyspieszenie spłaty oznacza konieczność kontaktu z bankiem, by ten obliczył nowy harmonogram spłaty.

Kredyt z ratami malejącymi wskazany jest dla osób, które są w dobrej, stabilnej sytuacji finansowej (bank uzna, że są w stanie obsługiwać dość wysokie rat w pierwszych miesiącach spłaty) oraz tych, którzy przewidują wcześniejsze “zamknięcie” umowy kredytowej.

Kredyt z ratą balonową

Istotą kredytu balonowego jest niewielki wkład własny kredytobiorcy, możliwie jak najmniejsze obciążenia miesięczne oraz wysoka ostatnia rata tzw. “balonowa”. Takie rozwiązanie stosowane jest bardzo często przy zakupie samochodów. Konstrukcja oferty może wyglądać w ten sposób:

  • wkład własny kredytobiorcy, na ogół 10-20% wartości pojazdu,
  • rata miesięczna ustalona na możliwie najniższym poziomie (na wysokość obciążenia istotny wpływ wielkość raty balonowej, gdyż ta zmniejsza kapitał objęty oprocentowaniem),
  • rata „balonowa” wpłacana na koniec okres kredytowania – określana jest na ogół na poziomie 50% początkowej wartości pojazdu (gdy kredyt kończy się po dwóch latach), 40% (koniec okresu kredytowania po trzech latach) lub 20-30% ceny auta (kredyt jest spłacany po 4-5 latach).

Tego typu kredytu najczęściej udzielają banki koncernów motoryzacyjnych, doskonale znające walory swoich pojazdów oraz ich wartość po określonym czasie. Banki te dbają na różne sposoby (np. oferując korzystne warunki kredytowania, proponując dodatkowe akcesoria czy pakiety serwisowe), by zmieniając samochód, klient ponownie wybrał model danej marki.

Co się bardziej opłaca?

Analiza przeprowadzona została, przy założeniu, że klient-kredytobiorca posiada 10.000 zł wkładu własnego i chce kupić samochód kosztujący 60.000 zł. Przyjęliśmy, że rata balonowa, wpłacona ma być w 36 miesiącu używania pojazdu i wynosi 40% jego początkowej wartości.

 

  Raty równe Raty malejące Kredyt balonowy
Wysokość kredytu z prowizją (zł) 50.750 50.750 50.750
Prowizja (%) 1,5 1,5 1,5
Oprocentowanie (%) 7,5 7,5 7,5
Kwota do wypłaty 50.000 50.000 50.000
Liczba rat 36 36 36
Rata miesięczna (zł) 1.578,64

nr 1 – 1726,91

nr 36 – 1418,54

nr 1-35 – 1007,12

nr 36 – 24.000

Całkowita kwota kredytu (zł) 56.831,07 56.617,97 59.249,20
Całkowite koszty kredytu (zł) 6.831,07 6.617,97 9.249,20

 

Wybierając kredyt z ratami malejącymi, w porównaniu do wersji z ratami stałymi, kredytobiorca zaoszczędziłby zaledwie 200 zł. Klient musi jednak pogodzić się z miesięcznym obciążeniem przekraczającym 1 700 zł w początkowym okresie spłaty kredytu. Obsługując raty równe płaciłby niezmiennie 1 579 zł.  

Porównanie rat malejących do kredytu balonowego wypada jeszcze korzystniej, a prognozowane oszczędności przekraczają 2 600 zł. Kredyt balonowy kusi najlżejszą ratą, wynoszącą “tylko: 1 007 zł, jednak należy pamiętać, że na końcu okresu finansowania czeka obciążenie w wysokości 24 000 zł.

Pod kątem czysto finansowym, kredyt balonowy jest rozwiązaniem najdroższym, ale warto pamiętać o jego dodatkowych zaletach jak możliwość przesiadania się co kilka lat do nowego samochodu czy zawarta w umowie gwarancja odkupu pojazdu przez dilera po okresie kredytowania.