Leasing konsumencki czy kredyt samochodowy – co jest lepsze?

5 czerwca 2018

Leasing kojarzony jest głównie z finansowaniem przedsiębiorstw, jednak wiele firm leasingowych adresuje to rozwiązanie także do osób fizycznych. Sprawdziliśmy zatem, na czym polega leasing konsumencki na zakup pojazdu i jak wypada w porównaniu z tradycyjnym kredytem samochodowym.

W przeciwieństwie do naszych zachodnich sąsiadów w dalszym ciągu wolimy posiadać niż wypożyczać. Jest to jeden z powodów dla których leasing konsumencki, pomimo dużej dostępności oraz uproszczonych procedur, nie cieszy się wśród Polaków szczególną popularnością. Warto jednak pamiętać, że ta forma finansowania może być ciekawą alternatywą dla standardowych kredytów bankowych. Zobaczmy zatem czym różnią się te rozwiązania. Aby ujednolicić porównanie przyjęliśmy, że przedmiotem finansowania będzie samochód osobowy.  

Czym jest leasing konsumencki?

Leasing konsumencki, zwany też prywatnym, jest formą umowy cywilnoprawnej, skierowanej do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Rozwiązanie to pozwala na użytkowanie przedmiotu przez określony czas w zamian za ustalone w umowie wynagrodzenie. W uproszczeniu firma leasingowa dokonuje zakupu samochodu i przekazuje go w dzierżawę konsumentowi pod warunkiem terminowego regulowania rat zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Należy jednak podkreślić, że w trakcie trwania umowy użytkownik nie posiada prawa własności do leasingowanego pojazdu, a do dnia ostatecznej spłaty w dowodzie rejestracyjnym figurują dane firmy leasingowej. Po zakończeniu umowy konsument może zdecydować o wykupie samochodu na własność (najczęściej za 1% początkowej wartości pojazdu) lub wymianie na nowy model. Niestety osoby fizyczne nie mogą tytułem umowy leasingu osiągać dodatkowych korzyści podatkowych (przedsiębiorcy mają możliwość wliczenia rat leasingowej w koszty uzyskania przychodu).

Czym jest kredyt samochodowy?

Kredyt samochodowy jest zobowiązaniem celowym przeznaczonym na zakup pojazdów. Oznacza to, że rozwiązanie to pozwala sfinansować zakup samochodu osobowego, ciężarowego, motocykla, quada, przyczepy kempingowej, a nawet łodzi motorowej. W odróżnieniu od leasingu konsumenckiego, kredytobiorca staje się właścicielem pojazdu zarówno w okresie, jak i po zakończeniu umowy. Nie oznacza to jednak, że w przypadku zaprzestania spłaty zobowiązania, nie dotknie go ręka sprawiedliwości.

Banki, w celu zminimalizowania ryzyka, ustanawiają dodatkowe zabezpieczenia związane bezpośrednio z przedmiotem finansowania. Najczęściej jest to przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy czy depozyt karty pojazdu. Obowiązkowa jest również cesja z polisy AC ustanowiona na rzecz banku.

Leasing konsumencki a kredyt samochodowy – porównanie

Kiedy znane jest już podejście do prawa własności, warto przyjrzeć się także pozostałym cechom wspólnym i różnicom pomiędzy leasingiem konsumenckim, a kredytem samochodowym. Najważniejsze informacje zgromadziliśmy w poniższej tabeli.

 

 

  Leasing konsumencki Kredyt samochodowy
Prawo własności do finansowanego przedmiotu W trakcie trwania umowy właścicielem samochodu jest firma leasingowa. Po jej zakończeniu możliwość wykupu pojazdu. Właścicielem pojazdu od momentu podpisania umowy jest kredytobiorca.
Niezbędne formalności W procedurze uproszczonej wymagane tylko dokumenty potwierdzające tożsamość. W procedurze standardowej wymagane udokumentowanie dochodów np. na podstawie wyciągu z konta. Oprócz dokumentów związanych bezpośrednio z kredytobiorcą wymagane jest również przedstawienie dokumentacji pojazdu w celu weryfikacji wartości i jakości zabezpieczenia.
Weryfikacja BIK Tak Tak
Standardowe koszty Wkład własny, rata leasingowa, wykup (zazwyczaj 1% od początkowej wartości pojazdu) Prowizja za udzielenie kredytu, rata kapitałowo-odsetkowa, opłaty za ustanowienie zabezpieczenia kredytu
Wymagana polisa AC Tak Tak
Limit kilometrów Tak – po przekroczeniu ustalonego limitu firma leasingowa naliczyć może dodatkowe opłaty. Nie
Naprawy i serwis samochodu W autoryzowanych stacjach obsługi. W punktach wybranych przez kredytobiorcę.

 

Leasing czy kredyt – co wybrać?

Wszystko zależy od indywidualnych preferencji i oczekiwań wnioskodawcy. Koszty obu rozwiązań są do siebie zbliżone, a na ostateczny kształt oferty wpływ ma wiele czynników tj. wartość i wiek pojazdu, okres spłaty, planowany roczny przebieg, sytuacja finansowo-ekonomiczna konsumenta czy jego historia w BIK. Dużo zależy również np. od nastawienia do kwestii własności. Jeżeli patrzymy na przedmiot finansowania wyłącznie przez pryzmat jego wartości użytkowej, to rola wynajmującego nie powinna być żadną uciążliwością. Szczególnie, że kończąc spłatę zobowiązania sami decydujemy czy lepiej wykupić pojazd czy zwrócić go leasingodawcy.

Oceniając działania firm leasingowych na rzecz propagowania leasingu konsumenckiego, jako alternatywny dla kredytu samochodowego, trudno spodziewać się w najbliższym czasie wzrostu tego segmentu rynku. Warto jednak pamiętać o tej opcji, podczas poszukiwania najlepszego sposobu na sfinansowanie zakupu pojazdu. Może to właśnie dzierżawa najlepiej wpisze się w wasze oczekiwania.