Linia kredytowa – czym jest i jak działa?

18 lutego 2020

Jednym z najprostszych i najszybszych sposobów na pozyskanie dodatkowych środków finansowych jest linia kredytowa. Wyjaśniamy na czym polega to rozwiązanie i jak zapewnić sobie elastyczny dostęp do pieniędzy w nieprzewidzianych sytuacjach. 

 

Konsumpcja prywatna jest jednym z filarów wzrostu gospodarczego, dlatego większość z nas nie widzi nic nadzwyczajnego w zaciąganiu zobowiązań na realizację swoich bieżących potrzeb. A przyznać trzeba, że zadłużamy się na potęgę. W pierwszym półroczu 2019 r. banki i SKOKi udzieliły 3,5 mln kredytów konsupmcyjnych na łączną kwotę 179 mld zł. W tym samym okresie otwarto 617 tys. rachunków kart kredytowych – o 21,1% więcej niż rok wcześniej (Kredyt Trendy). Z przedstawionych danych wynika, że cenimy sobie rozwiązania pozwalające na szybki i elastyczny dostęp do dodatkowych pieniędzy. W takie oczekiwania konsumentów z pewnością wpisuje się linia kredytowa.

 

Linia kredytowa – czym jest?

Linia kredytowa, nazywana także limitem kredytowym lub kredytem odnawialnym, polega na przyznaniu przez bank dodatkowych środków finansowych, które udostępnione zostaną w ramach rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego (ROR) wnioskodawcy. Mówiąc prościej dopuszczalne jest, aby w określonym terminie saldo rachunku pozostawało ujemne, zwiększając płynność finansową kredytobiorcy.  Wysokość limitu zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej, a także od wysokości i częstotliwości wpływów na konto osobiste kredytobiorcy. 

 

Jak działa linia kredytowa?

Jak wspominaliśmy linia kredytowa pozwala na pojawienie się ujemnego salda na rachunku w ramach przyznanego przez bank limitu. Tak zaciągnięty kredyt spłacany jest automatycznie przez wpływy na konto osobiste. Co ważne oprocentowanie naliczane jest tylko od aktualnie wykorzystanej kwoty, a nie od limitu w jego pełnej wysokości. Pozwala to na bardziej precyzyjne zarządzanie osobistym budżetem.

 

Mechanizm działania linii kredytowej warto zobrazować za pomocą przykładu. Kredytobiorca posiada na rachunku 1.200 zł środków własnych oraz korzysta z linii kredytowej w wysokości 3.000 zł. W sumie do jego dyspozycji pozostaje 4 200 zł. Dokonując zakupu na kwotę 2.000 zł wykorzystuje wszystkie środki własne i 800 zł z przyznanego przez bank limitu. Po czterech dniach na konto kredytobiorcy wpływa wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł. Saldo rachunku po tej operacji  wynosi 2.200 zł, gdyż 800 zł automatycznie przekazane zostało na spłatę zadłużenia.

W tej sytuacji ujawniają się dwie niezaprzeczalne zalety linii kredytowej. Po pierwsze klient zapłacił odsetki wyłącznie od kwoty wykorzystanego limitu (800 zł), które naliczane były przez 4 dni. Po drugie wpływ na rachunek spowodował spłatę i automatyczne odnowienie limitu kredytowego, dzięki czemu klient posiada do dyspozycji 2.200 zł środków własnych i 3.000 zł w ramach linii kredytowej. 

 

Linia kredytowa a debet w rachunku

Z uwagi na mechanizm działania linia kredytowa jest często porównywana z popularnym debetem w rachunku, jednak nie są to do końca tożsame rozwiązania. Przede wszystkim debet, z uwagi na stosunkowo niską kwotę limitu, jest często przyznawany niemal automatycznie i nie wymaga przedstawiania dodatkowych dokumentów. Z kolei linia kredytowa zapewnia dostęp do kwot rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, a w szczególnych przypadkach przekraczających sto tysięcy złotych. Oznacza to, że bank przeprowadzić musi bardziej szczegółową analizę zdolności kredytowej klienta. Pociąga to za sobą konieczność złożenia wniosku oraz przekazania dokumentów potwierdzających dochody wnioskodawcy.

 

Linia kredytowa – opłaty

Opisywane rozwiązanie, jak niemal każdy produkt kredytowy, wiąże się z koniecznością poniesienia określonych kosztów. Decydując się na skorzystanie z linii kredytowej należy przygotować się na następujące obciążenia:

 

  • prowizja za przyznanie/uruchomienie limitu kredytowego,
  • odsetki od wykorzystanej kwoty limitu,
  • prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
  • prowizja za odnowienie limitu kredytowego,
  • prowizja za podwyższenie limitu kredytowego.

 

Linia kredytowa – czy warto?

Z uwagi na mechanizm działania, linia kredytowa posiada szereg cech odróżniających ją od tradycyjnych kredytów gotówkowych czy ratalnych. Do głównych zalet tego rozwiązania zaliczyć można:

 

  • szybki i elastyczny dostęp do dodatkowych środków finansowych,
  • możliwość przeznaczenia środków na dowolny cel konsumpcyjny,
  • odsetki naliczane tylko od wykorzystanej kwoty limitu,
  • odnawialny charakter limitu – każdy wpływ na konto odnawia kwotę do dyspozycji kredytobiorcy.

 

Decydując się na skorzystanie z linii kredytowej należy pamiętać, że jest to rozwiązane obwarowane szeregiem opłat. Co prawda odsetki naliczane są tylko od wykorzystanej kwoty limitu, jednak samo uruchomienie czy przedłużenie produktu wymaga opłacenia szeregu prowizji. Warto zatem skalkulować, jakie są wszystkie koszty związane udostępnieniem limitu. Dobrze też pamiętać, że łatwo dostępne środki, mogą zaburzyć racjonalne zarządzanie osobistym budżetem, co prowadzić może do mniej przyjemnych konsekwencji w przyszłości.