Na czym polega kredyt odnawialny?

12 marca 2018

Potrzeba szybkiego zaspokojenia nagłej potrzeby prowadzi najczęściej do zaciągnięcia kredytu gotówkowego. Istnieje jednak bardziej elastyczna forma finansowania. Jest nią powiązany z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym kredyt odnawialny.

Rzadko kiedy jesteśmy przygotowani na niespodziewane wydatki. Szczególnie w sytuacjach, kiedy w grę wchodzi kwota wielokrotnie przekraczająca standardowy koszt wymiany zepsutej lodówki czy pralki. W kryzysowych momentach debet w rachunku czy limit karty kredytowej może okazać się dalece niewystarczający. Myśląc perspektywicznie warto zagwarantować sobie możliwość natychmiastowego zadłużania się, bez konieczności każdorazowego składania w banku wniosku i przedstawiania innych dokumentów.

Dla posiadaczy konta osobistego

Kredyt odnawialny jest zobowiązaniem nierozłącznie związanym z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym – popularnym RORem. Rozwiązanie to pozwala swobodnie zadłużać się w ramach przyznanego przez bank limitu. Oczywiście, aby skorzystać  z kredytu odnawialnego wymagane jest poddanie się analizie zdolności i wiarygodności kredytowej. Możemy jednak spodziewać się uproszczonego procesu oceny. Głównym czynnikiem wpływającym na kwotę oraz warunki finansowania jest wysokość, jakość i częstotliwość wpływów na konto osobiste prowadzone przez przyszłego kredytodawcę. Stanowią one bowiem jedno z zabezpieczeń spłaty zobowiązania.

Oczywiście w lepszej sytuacji znajdują się osoby posiadające konto w banku kredytodawcy od dłuższego czasu, gdyż trudno ocenić jakość klienta, który ledwo co założył rachunek. Kredyt przyznawany jest zazwyczaj na 12 miesięcy z możliwością prolongaty na kolejne lata. Ciągłość finansowania w dłuższym okresie zapewni tylko regulaminowe korzystanie z kredytu – nie należy przekraczać przyznanego przez bank limitu. Maksymalna kwota finansowania wyrażona jest jako wielokrotność miesięcznych wpływów na rachunek i sięgać może nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Na dowolny cel

Kredyt odnawialny jest jedną z najbardziej elastycznych form finansowania oferowanych przez banki. Udostępnione w ramach limitu środki powiększają dostępne na rachunku saldo, także sami decydujemy kiedy i w jakiej wysokości zaciągniemy zobowiązanie. Każdorazowe zejście „pod kreskę” nie objawia się koniecznością dodatkowego składania wniosku. Nie wymagana jest także ocena bieżącej zdolności kredytowej klienta. Z kolei wpływy na rachunek w pierwszej kolejności spłacają powstałe zadłużenie.

Osoba korzystająca z kredytu odnawialnego może bez problemu wypłacić środki pochodzące z kredytu w bankomacie, zlecać przelewy oraz dokonywać transakcji bezgotówkowych podpiętą do konta osobistego kartą. Oznacza to, że pieniądze spożytkować można na dowolny wybrany przez siebie cel bez żadnej kontroli ze strony banku.

Przykład

Działanie limitu kredytowego przedstawimy za pomocą przykładu. Na koncie osobistym posiadamy równe 2 000 zł. Z uwagi na okazyjną cenę zdecydowaliśmy się na zakup zagranicznej wycieczki. Jej koszt to 5 000 zł. Po transakcji kartą saldo naszego rachunku równe jest minus 3 000 zł. Po tygodniu konto zasila wpływ tytułem wynagrodzenia w wysokości 4 500 zł, który w całości „gasi” zaciągnięte zobowiązanie. Środki własne na rachunku to 1 500 zł. Jakby było mało odsetki od zaciągniętego kredytu naliczane były wyłącznie przez 7 dni, ale o tym w kolejnym akapicie.

Kredyt odnawialny – koszty

Zacznijmy od tego, że zaciągnięcie kredytu odnawialnego pociąga za sobą niższe koszty niż korzystanie z pozostałych kredytów konsumpcyjnych. Jednym z elementów składających się na cenę zobowiązania jest jego oprocentowanie. Trzeba jednak zaznaczyć, że odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej w ramach limitu kwoty. Bank nie pobiera opłat w za zapewnienie gotowości do błyskawicznego udzielenia finansowania. Z tego powodu kredyt odnawialny może być z powodzeniem traktowany jako pogotowie kasowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Do pozostałych opłat związanych z zaciągnięciem kredytu odnawialnego zaliczyć możemy prowizję za rozpatrzenie wniosku, za podwyższenie limitu w trakcie obowiązywania umowy lub jego odnowienie po 12 miesiącach. W zależności od banku prowizja może być pobierana ze środków własnych klienta lub pokryta ze bezpośrednio z kredytu. Obciążeniem mogą być również opłaty związane z koniecznością ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia np. weksla.

Cena przyzwyczajenia

Bezrefleksyjne i nagminne korzystanie z finansowania zewnętrznego może spowodować, że przestaniemy rozróżniać pieniądze pochodzące z kredytu od środków własnych. Siła nabywcza mierzona będzie saldem dostępnych środków, a takie podejście może nas słono kosztować. Niesieni na fali konsumpcji możemy przeoczyć moment spłaty kredytu, a bank zacznie naliczać dużo wyższe odsetki od zobowiązań przeterminowanych. Z tego też powodu kredyt odnawialny powinien być traktowany głownie jako bufor bezpieczeństwa, chroniący nas przed niespodziewanymi wydatkami.