Od czego zależy maksymalna kwota kredytu?

15 stycznia 2021

Tytułowe pytanie zadaje sobie chyba każdy, kto zastanawia się nad zaciągnięciem zobowiązania. Jest ono szczególnie istotne dla osób ubiegających się o kredyt hipoteczny, w przypadku którego mamy do czynienia z kwotami liczonymi w setkach tysięcy złotych. Warto więc wiedzieć, co decyduje o tzw. zdolności kredytowej i pamiętać, że na część czynników wpływających na jej wysokość mamy bardzo realny wpływ.

 

Rozważając wzięcie kredytu, na ogół nie zastanawiamy się, czy bank zechce nam cokolwiek pożyczyć, ale od razu rozważamy, na jak wysoką kwotę może opiewać oferta. To zupełnie racjonalne podejście o ile tylko nie mamy kłopotów ze spłatą dotychczas zaciągniętych zobowiązań (ich historia znajduje się w rejestrach Biura Informacji Kredytowej, czyli w BIK-u) ani nie posiadamy długów (np. z tytułu niezapłaconych rachunków za prąd, gaz, telefon itp.) skutkujących wpisaniem na listę dłużników (np. Biura Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor).

 

Maksymalne kwoty kredytów

Zacznijmy od czysto teoretycznych rozważań dotyczących wysokości kredytów udzielanych przez banki. W przypadku kredytów gotówkowych, które należą do grupy kredytów konsumenckich, ich maksymalna wysokość może wynosić 255 550 zł. W praktyce tego typu zobowiązania nie przekraczają jednak na ogół kwoty 150 000 zł, gdyż mało kto potrzebuje tak wielką sumę na dowolny cel, a poza tym kredyty gotówkowe są po prostu drogie.

 

Chcąc pożyczyć kilkaset tysięcy złotych, lepiej zdecydować się na kredyt hipoteczny. Z racji tego, że jego zabezpieczeniem jest wpis do księgi wieczystej posiadanej przez klienta nieruchomości, to jest on znacznie tańszy. Maksymalna wysokość kredytu hipotecznego w dużej mierze uzależniona jest od strategii działania danego banku oraz atrakcyjności nieruchomości, która ma być jego zabezpieczeniem. Nie chodzi tu tylko o jej wartość, ale i możliwość szybkiej sprzedaży, gdyby bank przejął ją od nierzetelnego kredytobiorcy.

 

Ograniczeniem wysokości kredytu hipotecznego jest też konieczność posiadania przez klienta wkładu własnego. Zgodnie z rekomendacją S powinno to być min. 20% kwoty zobowiązania. Część banków zgadza się pożyczyć pieniądze przy niższym udziale procentowym, ale wówczas wymaga dodatkowych zabezpieczeń, np. wykupienia przez kredytobiorcę polisy na życie lub ubezpieczenia od utraty pracy.

 

Wskaźnik DTI a zdolność kredytowa

Warunkiem wyrażenia przez kredytodawcę zgody na podpisanie z klientem umowy kredytowej jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej. Podkreślamy, że wysokie zarobki nie zawsze są równoznaczne z wyższą zdolnością kredytową. Klient z dochodami na poziomie 3000 zł nie posiadający żadnych zobowiązań zostanie przez analityka kredytowego lepiej oceniony od tego, który zarabia 5000 zł, ale jego comiesięczne zobowiązania wynoszą 2500 zł. 

 

Wynika to z faktu, iż banki posługują się wskaźnikiem DTI (z ang. debt to income), który określa relację posiadanych zobowiązań (kredyty, limity w rachunku lub na karcie kredytowej, zakupy ratalne) do osiąganych dochodów. Przyjmuje się, że jego wysokość nie powinna przekraczać 30%.

 

Ile bank mi pożyczy?

Odpowiedź na to pytanie związana jest z określeniem zdolności kredytowej. Pierwszy krok w jej ustaleniu to obliczenie różnicy między naszymi dochodami i wydatkami. Im jest ona większa, tym wyższą ratę możemy spłacać co miesiąc. Mnożąc kwotę generowanej nadwyżki przez liczbę miesięcy trwania kredytu, otrzymamy przybliżoną odpowiedź na pytanie, ile bank może nam pożyczyć. 

 

Kluczową kwestią w obliczeniach jest znajomość wysokości oprocentowania kredytu. Znaczenie ma też forma zatrudnienia (umowa o pracę na czas określony/nieokreślony, umowa o dzieło, umowa zlecenie) i źródło dochodów (emerytura, renta, działalność gospodarcza).

 

Niezbędnych obliczeń można dokonać dosłownie w kilka chwil, korzystając z kalkulatora zdolności kredytowej. Wystarczy podać okres spłaty zobowiązania i jego oprocentowanie, wpisać sumę comiesięcznych wydatków oraz wysokość i źródło dochodów, by natychmiast dowiedzieć się, na jaką maksymalną kwotę kredytu możemy liczyć.

 

Kwota obliczona przez kalkulator będzie orientacyjna, a rzeczywista oferta może się od niej różnić, gdyż decyzja kredytowa zawsze podejmowana jest indywidualnie, po wnikliwym zbadaniu sytuacji finansowo-ekonomicznej konkretnego klienta. Każdy bank ma swoje wewnętrzne procedury, w których określono jakie czynniki i w jakim zakresie wpływają na ocenę wniosku kredytowego. 

 

Są wśród nich także elementy na pozór bardzo odległe od kwestii finansowych, na przykład hobby klienta. Osoba uprawiająca jogging ma większe szanse na kredyt na atrakcyjnych warunkach niż miłośnik wspinaczki wysokogórskiej. Druga pasja zwiększa ryzyko śmierci, a tym samym może oznaczać kłopoty ze spłatą zaciągniętego zobowiązania.

 

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Jak wspomnieliśmy obliczenie zdolności kredytowej klienta i oszacowanie ryzyka z jakim wiąże się pożyczenie mu pieniędzy, odbywa się według ściśle określonych procedur bankowych. Na pewne ich elementy nie mamy wpływu, ale są i takie aspekty, w których możemy poprawić swój „wizerunek” i tym samym podnieść swoją zdolność kredytową.

 

Warto zadbać, by wszelkie dochody wynikały z zawartych umów i wpływały na rachunek bankowy. Można pomyśleć o zmniejszeniu limitów na koncie czy karcie kredytowej, spłacie kredytów czy pożyczek, w których pozostało do uregulowania tylko kilka rat albo o obniżeniu abonamentów za usługi, z których korzystamy (np. za telefon, telewizję, dostęp do serwisu z grami czy muzyką).

 

Sposobem na zwiększenie zdolności kredytowej jest też znalezienie współkredytobiorcy/ów. Trzeba przy tym pamiętać, że za spłatę zobowiązania odpowiadają wówczas wszyscy podpisani pod umową kredytową, a w przypadku kredytu hipotecznego każdy z kredytobiorców ma prawo do korzystania z nieruchomości, której zakup został sfinansowany w ten sposób .

 

Planowe działanie

Myśląc o kwocie kredytu, jaki chcielibyśmy zaciągnąć, nie jesteśmy zdani tylko na dobrą wolę banku. Mamy możliwość realnego wpływu na to, by była ona adekwatna do naszych potrzeb i na dodatek pożyczona na atrakcyjnych warunkach. Aby tak się stało, przygotowania do wzięcia kredytu trzeba rozpocząć z pewnym wyprzedzeniem, by na spokojnie sprawdzić zapisy na swój temat w BIK-u i ustalić aktualną zdolność kredytową. Jeśli jest ona niewystarczająca należy podjąć działania mające na celu zwiększenie dochodów i/lub ograniczenie wydatków.

Podkreślamy, że liczy się nie tylko zdolność kredytowa, ale i wiarygodność kredytowa, czyli posiadanie długiej i pozytywnej historii swoich zobowiązań w BIK-u. W związku z tym warto dbać o terminową spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Dzięki temu zwiększamy szansę, że bank potraktuje nas, jako godnego zaufania partnera.