Polisa mieszkaniowa do kredytu hipotecznego – pomyśl o rozszerzeniach

10 października 2019

Osoby wnioskujące o kredyt hipoteczny muszą spełnić szereg wymogów. Jednym z nich jest ubezpieczenie nieruchomości na kwotę zaciąganego kredytu hipotecznego. Sprawdzamy, jaka polisa będzie odpowiednia i gdzie ją kupić.

Ubezpieczenie mieszkania z cesją, a więc z przeniesieniem prawa do odszkodowania na bank, to zazwyczaj jeden z najważniejszych warunków przyznania kredytu hipotecznego.

Teoretycznie nie jest ono obowiązkowe, ale w praktyce wygląda to jednak inaczej – w zasadzie niemożliwe jest znalezienie banku, który nie wymaga tej formy zabezpieczenia.

W przypadku zaistnienia szkody prawo do otrzymania rekompensaty przysługuje w pierwszej kolejności nie właścicielowi nieruchomości, a bankowi. Niektóre banki już na etapie zawierania umowy określają maksymalną wysokość kwoty, do której klient otrzyma odszkodowanie. Bank domaga się nabycia polisy w podstawowym wariancie, a więc o minimalnym zakresie ochrony. Nie zapewnia ona kompleksowego zabezpieczenia i nie obejmuje wielu ryzyk, co często oznacza konieczność likwidowania szkód we własnym zakresie.

 

Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego w banku – czy wystarczy?

Dla banku najważniejsze jest ubezpieczenie konstrukcji nieruchomości – czyli jej murów – od ognia i zdarzeń losowych. Katalog tych zdarzeń zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) – zazwyczaj nie jest on zbyt rozbudowany. Nie obejmuje szeregu ryzyk, m.in. zalania, kradzieży wyposażenia, aktów wandalizmu, stłuczeń, przepięć etc. Z zakresu ochrony wykluczone są także pakiet assistance i OC w życiu prywatnym.

Właściciele nieruchomości muszą liczyć się z prawdopodobieństwem wystąpienia różnych zdarzeń powodujących szkody, których finansowe konsekwencje nierzadko mocno uderzają po kieszeni. Zalania i przepięcia to szkody najczęściej zgłaszane ubezpieczycielom. Niestety, ubezpieczenie z banku nie chroni przed ich następstwami, w związku z czym finansowa odpowiedzialność spada w całości na właściciela mieszkania czy domu. Do otrzymania kredytu ubezpieczenie murów w zupełności wystarczy, ale w dłuższej perspektywie to zdecydowanie za mało, aby należycie chronić swoje mienie.

 

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – które rozwiązanie wybrać?

Pomimo tego, że ubezpieczenie kredytu hipotecznego nie jest obowiązkowe (nie jest narzucone odgórnie na mocy ustawy), to w rzeczywistości tak właśnie jest traktowane. Banki stosują różne sztuczki, które niestety godzą w klientów – jeśli ktoś decyduje się na zaciągniecie kredytu bez ubezpieczenia, nierzadko musi się liczyć z wyższym oprocentowaniem czy większą marżą.

Nie wszyscy kredytobiorcy zdają sobie sprawę z tego, że: po pierwsze – wcale nie muszą się godzić na polisę proponowaną przez bank, po drugie – nie są już ubezpieczani grupowo, jak to kiedyś miało miejsce, w związku z czym jako strona umowy mają prawo do negocjowania warunków umowy ubezpieczeniowej.

Kredytobiorca powinien zatem:

 • dokładnie zapoznać się z warunkami polisy oferowanej przez bank,
 • samodzielnie poszukać ubezpieczenia, jeśli przedstawiona przez bank propozycja nie spełnia konkretnych oczekiwań.

Przy okazji zaciągania kredytu hipotecznego banki proponują klientom różne opcje pakietu ubezpieczeniowego, w którego skład wchodzą np. ubezpieczenie pomostowe, na życie, od utraty pracy, niskiego wkładu własnego, od następstw nieszczęśliwych wypadków, na wypadek utraty wartości nieruchomości, spłaty kredytu itp. Nie trzeba na wszystko wyrażać zgody, a poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby we własnym zakresie ubezpieczyć kredytowaną nieruchomość.

 

Ubezpieczenie mieszkania na kredyt – co powinno zawierać?

Skuteczność polisy jest uzależniona od kilku przesłanek, a jedną z tych najważniejszych jest zakres ochrony ubezpieczeniowej. Trzeba mieć pewność, że w określonych sytuacjach polisa zadziała i w stu procentach pokryje szkody.

W pierwszej kolejności trzeba się zastanowić nad najbardziej prawdopodobnymi szkodami – jeśli np. ktoś mieszka na terenach, gdzie ryzyko powodzi jest większe niż w pozostałych częściach kraju, warto uwzględnić to w umowie z ubezpieczycielem. Najpopularniejszymi dodatkami do polis mieszkaniowych są ubezpieczenia od:

 • kradzieży z włamaniem,
 • zalania,
 • wandalizmu,
 • dewastacji,
 • powodzi,
 • rozboju,
 • stłuczeń.

Oprócz tego opłaca się poszerzyć polisę o:

 • pakiet assistance zapewniający fachową pomoc w razie usterek i awarii w domu lub mieszkaniu,
 • OC w życiu prywatnym chroniące właściciela polisy przed finansowymi skutkami szkód nieumyślnie wyrządzonych osobom trzecim.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania na kredyt?

Cena ubezpieczenia mieszkania czy domu na kredyt jest uzależniona w głównej mierze od zakresu ochrony, wysokości sum gwarantowanych poszczególnych ubezpieczeń wchodzących w skład polisy, wartości i lokalizacji nieruchomości oraz od wartości kredytu.

Wycena zawsze jest dokonywana indywidualnie, niemniej przy wyborze polisy to nie cena odgrywa kluczową rolę. Najtańszy wariant kosztuje średnio ok. 150 zł w skali roku.

Największe znaczenie mają zakres ochrony oraz sumy gwarantowane – nierzadko opłaca się zapłacić kilkadziesiąt złotych więcej, aby zyskać kompleksową ochronę skrojoną na miarę konkretnych potrzeb. Biorąc pod uwagę koszty likwidacji szkód, polisa nie stanowi dużego obciążenia dla domowego budżetu. Wyzwaniem może się okazać znalezienie odpowiedniego rozwiązania – ułatwi to porównywarka polis mieszkaniowych znajdująca się na stronie www.ubezpieczeniemieszkania.pl. Oczywiście nie wolno zapomnieć o wykluczeniach z ochrony ubezpieczeniowej – a więc o zdarzeniach, za których skutki ubezpieczyciel nie ponosi finansowej odpowiedzialności.