Rozdzielność majątkowa a kredyt

17 sierpnia 2021

Rozdzielność majątkowa coraz rzadziej ma negatywny wydźwięk w naszym kraju. Do niedawna kojarzona była z sytuacją, w której jeden ze współmałżonków swoim działaniem niszczył stabilność finansową rodziny. Dziś jednak na intercyzę decydują się coraz częściej pary pragnące, chociażby zabezpieczyć drugą połówkę w sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków ma pracę wiążącą się z ryzykiem finansowym.

Rozdzielczość majątkowa może okazać się również pomocna, gdy planujemy kredyt hipoteczny. Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny – jest to zestawienie, które rodzi wiele pytań wśród par, które planują wspólną przyszłość.

Kredyt a rozdzielność majątkowa 

Zanim dowiesz się, w jaki sposób rozdzielność majątkowa może wpłynąć na decyzję dotyczącą udzielenia kredytu hipotecznego warto, abyś przybliżył sobie sam termin intercyzy. Według polskiego prawa moment zawarcia małżeństwa oznacza nabycie wspólnoty majątkowej ze współmałżonkiem. Wszystko, co należy do niego, staje się także nasze. Rozdzielność majątkowa, jak sama nazwa wskazuje, oznacza zachowanie przez małżonków odrębnych majątków. Intercyza może być podpisana zarówno w momencie zawierania związku małżeńskiego, jak i w czasie jego trwania. Choć intercyza większości z nas może kojarzyć się negatywne, w wielu przypadkach przynosi mnóstwo korzyści. Może za nie odpowiadać również w momencie, gdy planujemy kredyt hipoteczny. Jak to możliwe?

Rozdzielność majątkowa – jak wpływa na zdolność kredytową?

Poruszając temat, jakim jest rozdzielność majątkowa kredyt hipoteczny niezwykle często również się w nim pojawia. Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy rozdzielność majątkowa pomaga w uzyskaniu kredytu. Bank do każdej pary podchodzi w sposób indywidualny. W sytuacji, gdy jeden z małżonków ma niestabilną sytuację finansową lub złą historię kredytową, intercyza okaże się pomocna. Instytucja bankowa bierze wówczas pod uwagę zdolność kredytową tylko jednego z małżonków. Przy braku rozdzielności majątkowej udzielenie kredytu małżeństwu, w którym jedno z małżonków ma niestabilną sytuację finansową, jest niemal niemożliwe.

Jeśli natomiast każdy z małżonków posiada stabilną sytuację finansową i nie ma żadnych zadłużeń, rozdzielność majątkowa może wpłynąć niekorzystnie na oferty banków. Dobra zdolność kredytowa każdego z małżonków, którzy nie podpisali intercyzy, poprawia wspólną zdolność. Nie oznacza to, że para nie otrzyma kredytu, jednak przy braku intercyzy mogą liczyć na lepszą ofertę od banku.

Rozdzielność majątkowa po uzyskaniu kredytu

Choć uzyskanie kredytu po podpisaniu intercyzy nie stanowi większego problemu, odwrotna sytuacja może rodzić wiele pytań i wątpliwości. Kto jest zobowiązany do spłaty zobowiązania w momencie, gdy dochodzi do rozdzielności majątkowej po wspólnym zaciągnięciu kredytu? Choć według polskiego prawa podpisana intercyza oznacza, że dwie osoby nie mają już wspólnego majątku, dla banku nadal każdy z nich odpowiada za spłatę zaciągniętego kredytu. Najczęściej do sytuacji takiej dochodzi w momencie rozwodu. Wówczas kredytobiorcy mają do wyboru 3 rozwiązania:

  • sprzedaż nieruchomości,

  • przejęcie długu przez jednego z kredytobiorców,

  • wymianę kredytobiorcy.

Każda podejmowana decyzja musi jednak zostać uzgodniony z bankiem, który udzielił kredytu. Aby uniknąć komplikacji w przyszłości, przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego, warto wziąć pod uwagę wszystkie scenariusze – nawet te najgorsze.